Scurtă filiație a universităților care au funcționat în comunism

În această scurtă filiație a celor 7 universități care au funcționat în comunism (la Iași, București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Brașov și Galați) prezentăm câteva informații referitoare la anul înființării respectivei instituției, câteva momente importante din istoria sa și principalele instituții premergătoare.

 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

1860

Universitatea din Iași

1948

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

 

Universitatea din București

1864

Universitatea din București

1948

Universitatea „C. I. Parhon” din București

1962

Universitatea din București

 

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

1919

Universitatea din Cluj

1927

Universitatea „Regele Ferdinand I” din Cluj

1945

Universitatea „Bolyai”

1948

Universitatea „Victor Babeș”

Universitatea „Bolyai”

1959

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj

1974

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

 

Universitatea din Timișoara

1948

Institutul Pedagogic de 5 ani din Timișoara

1962

Universitatea din Timișoara

 

Universitatea din Craiova

1948

Institutul Agronomic din Craiova

1959

Institutul Pedagogic de 3 ani din Craiova

1966

Universitatea din Craiova

 

Universitatea din Brașov

1953

Institutul Politehnic din Brașov

1960

Institutul Pedagogic de 3 ani din Brașov

1971

Universitatea din Brașov

 

Universitatea din Galați

1957

Institutul Politehnic din Galați

1959

Institutul Pedagogic de 3 ani din Galați

1974

Universitatea din Galați

 

Patru universități au fost înființate în comunism la Timișoara, Craiova, Brașov și Galați. La Timișoara universitatea a luat ființă prin transformarea Institutului Pedagogic de 5 ani (a nu se confunda cu cel de 3 ani), în timp ce în cazul celorlalte trei universități, ele au fost înființate prin comasarea a două instituții de învățământ superior.

Surse: Deciziunea nr. 263327 din 25 octombrie 1948 privind organizarea învățământului superior; Hotărârea nr. 999 din 16 octombrie 1962 cu privire la transformarea în Universitate a Institutului Pedagogic de 5 ani din Timișoara; Hotărârea nr. 894 din 10 septembrie 1965 a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România cu privire la înființarea Universității din Craiova;  Decretul nr. 348 din 12 octombrie 1971 cu privire la înființarea Universității din Brașov;  Decretul nr 105 din 20 martie 1974 privind înființarea Universității din Galați și a instituțiilor de învățământ superior din Baia Mare și Pitești; http://www.unibuc.ro/n/despre/istoric.php; http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/prezentare/istoric; http://www.uaic.ro/despre-uaic/scurt-istoric/; http://www.ugal.ro/informatii/despre/istoric; http://www.unitbv.ro/DespreUTBv/Istoric.aspx; http://www.ucv.ro/despre/istoric/infiintare.php.