Sergiu Dimitrie

(1834-1894)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)

„Progresul făcut în ultimiǐ anǐ în descoperirea agenților pathogenǐ fac ca marea majoritate a observatorilor să abandone vechile teoriǐ și să admită că pelagra este produsă printr’un factor pathogen figurat (microb)”.

Sursa: Sergiu [D.], Raportul General asupra pelagrei, Bucuresci, 1888.