Sihleanu Ștefan Șt.

(1857-1923)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) între anii 1888-1924

Catedra de zoologie medicală

Laboratorul de zoologie medicală

Născut la București.

„Precuvêntare

Biologia străbate uă epocă de transițiune plină de neastêmpĕr și de uă activitate febrilĕ, care de multe ori lasă să se strecóre pasiunile violinte chiar în domenul pur și sever al sciințeĭ.

Întinḑêndu-șĭ din ce în ce maĭ mult câmpul sĕŭ de activitate, dupĕ cum se cuvine uneĭ sciințe care îmbrăçișéză tot ce trăesce în natură, biologia s’a isbit de multe obstacle, a atins multe susceptibilități, a fost de multe orĭ acusată că ese afară din domenul eĭ și calcă pe pămênt străin. Metafisica, cetățuie întărită, palladium al filosofieĭ, s’a vĕḑut absorbită de biologiă și redusă la simplul rol de membru al unuĭ tot. Economistul, omul politic, s’aŭ găsit deposedațĭ de uă parte din capitalul lor prin crearea uneĭ sciințe derivate din biologiă: sociologia (Spencer). Pedagogistul, prin aplicarea principiilor sciințeĭ moderne la educațiune, limbistul, grație teorieĭ actuale a evoluțiunei limbagiului, istoriograful, care esaminéza fasele desvoltăreĭ omenireĭ în timp, omul de litere, îndrăsnesc a ḑice, chiar artistul, grație esteticeĭ; toțĭ aceștia nu sunt de cât observatorĭ aĭ natureĭ, sub multiplele și minunatele eĭ aspecte; eĭ cultivă, cu alte cuvinte, biologia, fiă directa, fiă indirect”.

Sursa: Ștefan Șt. Sihleanu, Principii de zoologia generale relative la anatomia și la fisiologia animalelor, București, 1881, p. VII, VIII.