Sion Vasile

(1861-1921)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) între anii 1906-1921

Catedra de igienă

Laboratorul de igienă

„S’a eliminat de bună voie din neamul nostru, acel român, al cărui suflet nu va fi fost zguduit de condițiile armistițiului cu România și ale păcii dela București. Din o asemenea zguduire și din revolta contra mișeliei unei prese imunde au ieșit aceste articole, ce au găsit adăpost în coloanele ziarului Mișcarea din Iași, pentru care îi aduc caldele mele mulțămiri.

La timp ele au fost masacrate fără suflet, fără patriotism și fără inteligență de către cenzura d-lui Marghiloman. Apelul meu la d. Marghiloman personal însuși a rămas fără rezultat. Este act de dreptate să spun că, în fața dovezilor aduse, D-sa a recunoscut, că cenzura D-sale este idioată (termen propriu) și că mi-a promis, că va face o lecție acelor Domni despre ce vrea să zică cenzura. Dar fie că boala era prea inveterată, fie că instrucțiile date n’au fost mai inteligente, procedarea cenzurei față de scrisul meu a continuat a fi până la sfârșit tot așa de idioată.

Zilnic, prieteni și cunoscuți îmi cer editarea articolelor din cari n’au cetit decât crâmpeie, uneori numai titlul și iscălitura. O fac cu tot sacrificiul ce-mi impune scumpetea de azi a tiparului și hârtiei. Poate că istoriograful de mâine va gasi, și în această broșura, orientări pentru cunoașterea scăderilor sufletești, ce au aruncat o umbră așa de rușinoasa asupra zilelor epice ale neamului nostru”.

Sursa: V. Sion, Patria mai presus de tot. Germanofilie. Scăderi naționale. Închinare, București, 1919, p. 5, 6.

„Organizarea Facultăței de Medicină

de

Profesor Dr. V. Sion

Declar din capul locului, că am o profundă repulziune pentru moraliștii de profesie, bocitori publici, cari anunță sfârșitul apropiat al Societăței Românești. Dacă ar fi temeiu de adevăr în bocitele acestor pesimiști papagali, ca să întrebuințez un termen al lui GHEREA de acum un sfert de veac, atunci mormintele părinților ar trebui deschise, oasele lor făcute praf și date în vânt; iar conducătorii actuali ai poporului român, încărcați pe mai multe vapoare și scufundați departe în largul oceanului, pentru ca nici amintire să rămână de putreziciunea, dela care se trage infecțiunea unei întregi societăți. Iar pe locul așa curățit, ar fi ca moraliștii să clădească, o societate nouă-nouță, fericită cum n’a mai fost, după un plan ce clocește sub prețioasa lor țeastă și stă gata să țâșnească în lumea largă, spre fericirea acestui neam românesc și spre luminarea celorlalte câte vor mai fi frământând țărâna acestui rotund pământesc”.

Sursa: V. Sion, Organizarea Facultăței de medicină, [f.l.], [f.a.], p. 1.