Slavu Grigore I.

(1879-1960)

Născut la Târgoviște

Profesor la Facultatea de Medicină Veterinară

Catedra de farmacodinamie și terapeutică

Decan al Facultății de Medicină Veterinară (1935-1940)