Stănculeanu George (D.)

(1874-1919)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1912

Catedra de oftalmologie

Clinica oftalmologică

„Prefață

Acestea sunt rezumatul notelor de care m’am servit de cinci ani decând fac cursul de oftalmologie la Facultatea din București, în calitate de docent și suplinitor. M’am inspirat pentru redactarea lor de cursurile șefilor mei din Franța, Germania și Anglia. Reîntors în țară de 5 ani, m’am călăuzit de lecțiunile Profesorului Manolescu mai cu seamă în ce privește conjunctivita granuloasă și operațiunile asupra cristalinului. Am căutat să condensez în cel mai mic spațiu noțiunile cele mai utile și cele mai practice. Cele mai multe figuri sunt desenat după preparațiunile mele originale sau după cazuri din serviciu. După partea didactică urmează pe scurt demonstrațiele practice asupra casurilor interesante ce le-am presentat la curs studenților, dela începutul anului școlar 1908-1909 de când am luat conducerea efectivă a serviciului clinicei oftalmologice”.

Sursa: G. Stănculeanu, Cursul de oftalmologie predat la Facultatea de medicină din București, București, 1911.