Stroe A.

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1941

Catedra de clinica boalelor contagioase

Împreună cu Ifroti-Bruckner, profesorul Stroe s-a aplecat asupra problemelor de nutriție la copii și a celor în relație cu acestea, precum dizenterie, enterocolite, dispepsie. Toate aceste boli erau îngrijorător de întâlnite la copii până la vârsta de 2 ani, pentru că nu se respecta modul de introducere a noilor alimente în hrănirea copiilor. Problemele acestea de nutriție, erau una din cauzele mortalității infantile destul de mari în România.

Sursa: Stroe, A., Irofti-Bruckner, S., Tratamentul actual al turburărilor acute de nutriție ale copilului cu produse sulfatiazolice. Scurte considerațiuni clinice, București, 1943.