Structura pe facultăți a Universității din București (1967-1973)

Facultatea de matematică-mecanică

Facultatea de fizică

Facultatea de chimie

Facultatea de biologie

Facultatea de geologie-geografie

Facultatea de drept

Facultatea de filozofie

Facultatea de istorie

Facultatea de limba și literatura română

Facultatea de limbi și literaturi slave

Facultatea de limbi și literaturi romanice, clasice și orientale

Facultatea de limbi și literaturi germanice

 

Surse: ***, Bacalaureatul și admiterea în învățămîntul superior 1967, București, 1967, p. 67, 68; ***, Admiterea în învățămîntul superior 1973, București, 1973, p. 24-26.