Structura pe facultăți a Universității din București (1974-1977)

Facultatea de matematică

Facultatea de fizică

Facultatea de biologie

Facultatea de geologie și geografie

Facultatea de drept

Facultatea de istorie

Facultatea de filozofie

Facultatea de limba și literatura română

Facultatea de limbi și literaturi slave

Facultatea de limbi și literaturi romanice, clasice și orientale

Facultatea de limbi și literaturi germanice

 

Sursa: Decretul Consiliului de Stat privind nomenclatorul profilelor și specializărilor din învățămîntul superior, precum și instituțiile și facultățile din sistemul Ministerului Educației și Învățămîntului nr. 147 din 5 iunie 1974.