Structura pe facultăți a Universității din București (1977-1986)

Facultatea de matematică

Facultatea de fizică

Facultatea de biologie

Facultatea de geologie-geografie

Facultatea de drept

Facultatea de istorie și filozofie

Facultatea de limba și literatura română

Facultatea de limbi străine

 

Sursa: Decretul Consiliului de Stat nr. 209 din 12 iulie 1977 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Decretul nr. 147/1974 privind nomenclatorul profilelor și specializărilor din învățămîntul superior, precum și instituțiile și facultățile din sistemul Ministerului Educației și Învățămîntului.