Structura pe facultăți a Universității din București (1986-1989)

Facultatea de matematică

Facultatea de fizică

Facultatea de biologie, geografie și geologie

Facultatea de filologie

Facultatea de istorie-filozofie

Facultatea de drept

 

Sursa: Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond CC al PCR-Secția Cancelarie, dosar 50/1986, f. 50.