Structura Universității din București în anul universitar 1979/1980

Facultatea de matematică

Catedra de analiză matematică

Catedra de algebră și geometrie

Catedra de informatică și calculul probabilităților

Catedra de mecanică

Laboratorul de mașini de calcul de mică și medie mecanizare

Laboratorul de mecanica fluidelor

Laboratorul de mecanica solidelor și de fotoelasticitate

Planetariu

Institutul matematic

Colectivul de teoria sistemelor

        Centrul de calcul

        Laboratorul de elaborare modele și sisteme de programare

Atelierul de proiectare (programare) sisteme informatice

Colectivul de exploatarea echipamentelor de calcul

Facultatea de fizică

Catedra de optică, spectroscopie, plasmă-laseri

Catedra de mecanică fizică, fizică moleculară și fizica polimerilor

Catedra de fizică atomică și nucleară

Catedra de fizică teoretică și matematică

Catedra de electricitate, corp solid, biofizică

Facultatea de biologie

Catedra de ecologie-fiziologie animală biochimie-microbiologie

Catedra de biologie animală și vegetală

        Grădina Botanică

Stațiunea didactică Brăila

Stațiunea biologică Sinaia

Facultatea de istorie și filozofie

Catedra de istoria României

Catedra de istoria universală

Catedra de filozofie marxistă, istoria filozofiei, logică, etică, estetică

Catedra de socialism științific

Catedra de economie politică și sociologie

Catedra de pedagogie-psihologie

        Institutul de istorie „N. Iorga”

Institutul de studii sud-est europene

Colective de istorie și civilizație comparată sud-est europene

Colective de cercetare de lingvistică și filologie, istoria artei, istoria culturii, drept

               și instituții sud-est europene

Institutul de arheologie

Colectivul de arheologia epocii paleolitice

Colectivul de arheologia comunei primitive

Colectivul de arheologia greco-romană

Colectivul de arheologia epocii medievale

Colectivul de epigrafie și numismatică

Institutul de tracologie

        Institutul de filozofie

Centrul de cercetări sociologice

Colectivul de metodologie a studiilor asupra viitorului și dezvoltării

Facultatea de geologie-geografie

Catedra de mineralogie

Catedra de geologie și geofizică

Catedra de geografie fizică și economică

        Institutul de geografie

Laboratorul de geografie fizică

Laboratorul de geografie umană și economică

Colectivul de cercetări cartografice

Stațiunea didactică și de cercetări Orșova

Stațiunea de cercetări geografice Pătârlagele

Facultatea de drept

Catedra de drept civil

Catedra de drept public

        Institutul de cercetări juridice

Facultatea de limba și literatura română

Catedra de istoria limbii române

Catedra de limba română și contemporană

Catedra de istoria literaturii române

Catedra de literatură comparată și teoria literaturii

        Institutul de lingvistică

Institutul de istorie și teorie literară „G. Călinescu”

Sectorul de literatura română veche și modernă

Sectorul de literatură română contemporană și teorie literară

Sectorul de literatură universală și comparată

Facultatea de limbi și literaturi străine

Catedra de limba și literatura franceză

Catedra de lingvistică romanică, spaniolă, italiană

Catedra de limbi clasice și orientale

Catedra de limba și literatura germană

Catedra de filologie slavă

Centrul de studierea intensivă a limbilor străine

Catedra de educație fizică

Muzeul Universității din București

Biblioteca Centrală Universitară (și cele 28 de filiale)

Dispensar medical

Complexul Grozăvești

Complexul „6 Martie”

Complexul social Măgurele

Căminul „Panduri”

Tipografia Universității

Laboratorul de cineficare

 

Sursa: Octavian Butoi (red.), Universitatea din București. Vademecum – 1979/1980, București, [f.a.].