Structura Universității din București în anul universitar 1994/1995

Facultatea de biologie

Catedra de biologie animală

Catedra de fiziologie animală și biofizică

Catedra de anatomie-oncobiologie

Catedra de biochimie

Catedra de fiziologia plantelor și microbiologie

Catedra de genetică

Catedra de botanică

Catedra de UNESCO/Cousteau de ecologie sistemică și managementul mediului

Facultatea de chimie

Catedra de chimie anorganică

Catedra de chimie organică

Catedra de chimie analitică

Catedra de chimie fizică

Catedra de tehnologie chimică și cataliză

Catedra de fizică

Catedra de matematici aplicate și programare

Facultatea de drept

Catedra de drept privat

Catedra de drept public

Catedra de drept penal

Catedra de științe economice

Catedra de educație fizică

Facultatea de filosofie

Catedra de filosofie

Catedra de istoria filosofiei, logică, etică, estetică

Facultatea de fizică

Catedra de fizică atomică și nucleară

Catedra de electricitate-biofizică

Catedra de matematici

Catedra de mecanică, fizică moleculară și fizica polimerilor

Catedra de optică, spectroscopie, plasmă, laseri

Catedra de fizica corpului solid și electrofizică

Catedra de fizică teoretică și matematică

Catedra de fizică statistică și de mecanică cuantică

Facultatea de geografie

Catedra de geomorfologie și pedologie

Catedra de meteorologie și hidrologie

Catedra de geografie umană și economică

Catedra de geografie regională

Facultatea de geologie și geofizică

Catedra de geologie și paleontologie

Catedra de inginerie geologică

Catedra de mineralogie

Catedra de geofizică

Centrul de cercetare: Hidrogeologie și inginerie geologică ambientală

Colectivul de cercetare: Petrologie și metalogenie aplicată

Facultatea de istorie

Catedra de istorie a românilor

Catedra de istorie universală

Facultatea internațională de științe umane

Facultatea de jurnalism și științele comunicării

Catedra de presă

Catedra de antropologie culturală și comunicare

Facultate de limbi și literaturi străine

Catedra de limba și literatura franceză

Catedra de lingvistică romanică, limbă și literatură italiană, spaniolă și portugheză

Catedra de filologie clasică

Catedra de hungarologie

Catedra de limbi și literaturi orientale

Catedra de limba și literatura engleză

Catedra de limba și literatura germană

Catedra de limba și literatura rusă

Catedra de limbi și literaturi slave

Facultatea de litere

Catedra de limba română

Catedra de literatura română

Catedra de literatură comparată

Catedra de teoria literaturii

Catedra de etnologie și folclor

Catedra de bibliologie și știința informării

Colegiul de administrație și secretariat

Facultatea de matematică

Catedra de algebră

Catedra de analiză matematică

Catedra de geometrie

Catedra de informatică

Catedra de mecanică și ecuații

Catedra de probabilități și statistică

Colegiul de informatică și cartografie

Facultatea de sociologie, psihologie și pedagogie

Catedra de sociologie

Catedra de psihologie

Catedra de pedagogie

Catedra de asistență socială

Facultatea de teologie ortodoxă

Colectivul biblica

Colectivul istorica

Colectivul practică

Colectivul teologie-filologie

Facultatea de teologie baptistă

Catedra de Vechiul Testament

Catedra de istorie bisericească

Catedra de Noul Testament

Centrul de Studii Americane

Centrul de Studii Britanice

Centrul de Studii Canadiene

Centrul de Studii Germane

Centrul de Studii Iberice și Ibero-Americane

Centrul de Studii Japoneze

Centrul de Studii Arabe

Centrul de Studii Ebraice

Centrul de Studii Turco-Osmane

Centrul de Studii „Paul Valéry”

Centrul Internațional de Studii Antreprenoriale

Centrul de Pregătire în Domeniul Predării Managementului

Centrul Multi-media

Centrul de Studii la Distanță

Centrul de Studii Ecologice

Colectivul de ecologie

Centrul de cercetare „Catalizatori și procese catalitice”

Centrul de cercetări de chimie analitică aplicată

Centrul de cercetări de chimie anorganică teoretică și aplicată

Colectivul de cercetări de chimie fizică teoretică și aplicată

Centrul de cercetări de chimie organică aplicată

Colectivul de cercetări biofizice

Colectivul de cercetare „Metode atomice și nucleare utilizate în tehnologii”

Colectivul de cercetări privind procesele de degradare a terenurilor și a mediului în spațiul carpato-danubiano-pontic

Centrul de cercetare în geografie populației, ecologia așezărilor umane și geografia politică

Centrul de cercetare a mediului și de efectuare a studiilor de impact

Colectivul de cercetări fizico-geografice și de impact asupra mediului

Colectivul de cercetare în domeniul hidrogeologiei și ingineriei geologice ambientale

Colectivul de cercetare în domeniul explorării, valorificării, managementului și marketingului în geologie

Colectivul de cercetare în domeniul petrologiei experimentale și aplicate

Colectivul de cercetare și proiectare pentru fluide polifazate, hidromecanizare și hidraulică subterană

Colectivul „Informatica cercetării în domeniul mecanicii”

Colectivul de cercetări pentru dezvoltarea calculului simbolic

Centrul de studii socio-umane

Centrul de studii „Știință, tehnologie, societate”

Stațiunea de cercetări ecologice Sinaia

Stațiunea de cercetări ecologice Brăila

Stațiunea geografică Orșova

Biroul de expertiză și consulting

Editura Universității din București

Biblioteca Centrală Universitară din București

Grădina Botanică a Universității din București

Muzeul Universității din București

 

Sursa: Adrian Nicolescu (coord.),  Ovidiu Bozgan (coord.), Universitatea București. Anuarul 1994/1995, București, Editura Universității București, 1994.