Anul III

Teologie fundamentală: ființa și originea religiunii. Religiunile popoarelor turanice și semite

Anul IV

Teologie dogmatică specială: curs complet cu noțiuni de simbolică și Istoria dogmelor.

Seminar anii III și IV:

Traduceri și comentarii