Theodorescu Bazil

(1891-1967)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1941

Catedra clinica IV medicală

Născut la  București.

„A primi sarcina să contribui la formarea științifică a medicilor de mâine este desigur o misiune destul de grea”.

„Spre a-și ajunge scopul, ne este însă destul să cunoaștem mijloacele pe care experiența de veacuri a înaintașilor noștri le-au acumulat, cât și armele pe care cercetătorii ni le pun la dispoziție”.

„Și arta ca și știința se pot învăța, dar nu se poate învăța nici toată arta, nici toată știința”.

Sursa: Theodorescu, Bazil, Lecția inaugurală a D-lui Prof. Dr. Bazil Theodorescu, București, 1942, p. 2, 3, 19 (extras din „România Medicală”, iunie 1942).