Timuș D. Dumitru

Conferențiar la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1941

Catedra de clinică medicală infantilă

„În sens restrâns înțelegem prin hospitalism turburarea de desvoltare fizică și psichomotorie a copiilor, mai ales în prima copilărie, turburare ce rezultă dintr’o ședere prea îndelungată în colectivitate, cum se întâmplă în creșe sau aziluri de copii”.

„Deși progresele făcute astăzi în domeniul alimentației copilului permite o alimentație adecvată […] niciodată nu vom putea înlocui laptele de mamă”.

Sursa: Timuș, D., Lescovar, E., Hospitalismul, (extras din „Revista de pediatrie”, an IV, nr. 1, ianuarie-martie 1945).