basket_icon

RO

Titlul secțiunii: De la Academia Sf. Sava la Universitatea din București

Reorganizarea învățămăntului muntean începând cu anul 1832 a însemnat pentru Școala de la Sf. Sava introducerea unor cursuri speciale de legi, matematică și agricultură practică, având o durată de trei ani. Evolutia acestora către viitoarele facultăți de drept și științe s-a accelerat la jumătatea secolului al XIX-lea, când se poate observa o dezvoltare autonoma a învățământului superior, care avea menirea de a pregăti slujbașii statului modern român. Pregătirea în cadrul Școlii de Legi și a Școlii de Inginerie a fost asigurata prin eforturile depuse de profesorii Gheorghe Costaforu si Alexandru Orascu.

EN

Title of the section: From St. Sava Academy to the University of Bucharest

After 1832 onwards, reorganization of the Wallachian education consisted in introducing special three-year courses of Law, Mathematics and Practical Agriculture in St. Sava School. Their evolution towards the future faculties of Law and Science was accelerated in the mid 19th century, when one may notice an autonomous development of the higher education, which was meant to prepare the clerls of the modern Romanian state. Instruction in the Law School and in The Engineering School was provided through the efforts of Professor Gheorghe Costaforu and Professor Alexandru Orascu.

 

RO

Panoul

1. Gheorghe Costaforu (1820-1876), elev și apoi profesor al Școlii de la Sf. Sava, profesor de drept civil și primul rector al Universității (1864-1871).

2. Diplomă de absolvire a claselor de „umanioare” (I-VI) în cadrul Colegiului Sf. Sava, eliberată elevului Gheorghe Costaforu (1838).

3. Scrisoare de recomandare a caimacamului Alexandru D. Ghica pentru Gheorghe Costaforu, trimis să studieze sistemul de învățământ din Saxonia (1857).

4. Atestat de absolvire a anului școlar 1838-1839 la Colegiul Sf. Sava, eliberat elevului Gheorghe Costaforu.

5. Alexandru D. Ghica (1796-1862), domnitor și caimacam al Țării Românești, inițiatorul proiectului construirii palatului Universității.

6. Alexandru Orăscu (1817-1894), elev și apoi profesor al Școlii de la Sf. Sava, arhitect proiectant al Palatului Academiei și rector al Universității (1885-1892).

7. Diplomă de hotarnic obținută de Alexandru Orăscu la absolvirea cursului de matematici elementare de la Colegiul Sf. Sava (1840).

8. Prima filă din devizul de cheltuieli privind construcția palatului Academiei alcătuit de Alexandru Orăscu (1867).

9. Universitatea din București, perspectiva fațadei după proiectul arhitectului Alexandru Orăscu.

10. Planul construcției palatului Academiei (Universitatea din București).

EN

The Panel

1. Gheorghe Costaforu (1820-1876), student and later on teacher of St. Sava School, civil rights professor and the first rector of the University (1864-1871).

2. Graduation degree of the ”humanistic” classes (I-VI) within the Saint Sava College, issued to the student Gheorghe Costaforu (1838).

3. Letter of credence issued by kaymakam Alexandru D. Ghica to Gheorghe Costaforu, sent to study the educational system of Saxony (1857).

4. Graduation certificate of the Saint Sava College 1838-1839 school year, issued to the student Gheorghe Costaforu.

5. Alexandru D. Ghica (1796-1862), ruler and kaymakam of Wallachia, founder of the project for building the University Palace.

6. Alexandru Orăscu (1817-1894), student and later on teacher at St. Sava School, designing architect of the Academy Palace and rector of the University (1885-1892).

7. Land surveyor degree issued to Alexandru Orăscu after graduating the elementary mathematics course at the Saint Sava College (1840).

8. The first page of the expense estimate covering the construction of the Academy Palace, written by Alexandru Orăscu (1867).

9. The University of Bucharest, façade perspective following the project of the architect Alexandru Orăscu.

10. The construction plans of the Academy Palace (the University of Bucharest).

 

RO

Vitrina

A. Manuscris de drept penal folosit de Gheorghe Costaforu la Școala de la Sf. Sava (1852).

B. Diploma de doctor în drept eliberată lui Gheorghe Costaforu de către Universitatea din Paris (1850).

C. Manual de geometrie descriptivă tradus de Alexandru Orăscu, profesor de inginerie civilă la Școala de la Sf. Sava (1851).

D. Ceas care a aparținut studentului Gheorghe Costaforu.

E. Atestat de învățătură și purtare (1831-1832) la Colegiul Sf. Sava, eliberat elevului Gheorghe Costaforu.

F. Atestat de absolvire a anului școlar 1832-1833 la Colegiul Sf. Sava, eliberat elevului Alexandru Orăscu.

EN

The Display Case

A. Criminal law manuscript used by Gheorghe Costaforu at St Sava School (1852).

B. Doctoral degree in law, issued to Gheorghe Costaforu by the University of Paris (1850).

C. Descriptive geometry textbook, translated by Alexandru Orăscu, professor of civil engineering at St Sava School.

D. Watch belonging to student Gheorghe Costaforu.

E. Certificate of study and conduct (1831-1832) at St Sava College, issued to pupil Gheorghe Costaforu.

F. 1832 – 1833 graduation certificate issued to pupil Alexandru Orăscu at St Sava College.

***

Gheorghe Costaforu (1820-1876), elev și apoi profesor al Școlii de la Sf. Sava, profesor de drept civil și primul rector al Universității (1864-1871)

Gheorghe Costaforu (1820-1876), student and later on teacher of St. Sava School, civil rights professor and the first rector of the University (1864-1871)

 

Diploma de doctor în drept eliberată lui Gheorghe Costaforu de către Universitatea din Paris (1850)

Doctoral degree in law, issued to Gheorghe Costaforu by the University of Paris (1850)

***

RO

Palatul Universității din București a fost construit în perioada 1857-1869, la temelia sa fiind așezată o piatră fundamentală. Ea face parte din patrimoniul Muzeului Universității din București și poate fi observată și în imagine, în partea dreaptă jos. Alte detaliii despre piatra fundamentală pot fi aflate aici.

EN

The palace of the University of Bucharest was built between 1857 and 1869, and a foundation stone was laid at its foundation. It is part of the patrimony of the Museum of the University of Bucharest and can be seen in the image, at the bottom right. Further details on the foundation stone can be found here.