basket_icon basket_icon basket_icon basket_icon basket_icon basket_icon basket_icon basket_icon

RO

Titlurile secțiunilor ce pot fi accesate în această parte a turului virtual

Înființarea Universității din București

Evoluția Universității din București până la jumătatea secolului XX

Facultatea de Științe

Facultatea de Litere și Filosofie

Tablou și bust care-l reprezintă pe Vasile Boerescu (1830-1883)

 Tablou reprezentându-l pe Grigoriu Ștefănescu și bust care-l înfățișează pe Constantin I. Istrati

Poate fi accesată și partea următoare  a turului virtual, precum și cea anterioară

 

EN

Titles of the sections that can be accessed in this part of the tour

Establishment of the University of Bucharest

The evolution of the University of Bucharest until the Middle of the 20th Century

Faculty of Science

Faculty of Letters and Philosophy

 The Painting and the Bust Depicting Vasile Boerescu (1830-1883)

The Painting Representing Grigoriu Ștefănescu and the Bust Depicting Constantin I. Istrati

The next part of the virtual tour can also be accessed, as well as the previous one