La sfârșitul anului 1992 a început apariția unui periodic al Universității din București numit „U.B. Info”.

            În numărul introductiv, din luna decembrie 1992, se arăta pe scurt menirea periodicului:

            „Buletinul informativ al Universității București

            Cu acest număr, Universitatea București începe publicarea unui buletin lunar destinat prezentării unor informații relevante privind activitatea universitară. Buletinul se adresează studenților, profesorilor și personalului administrativ din Universitate. Considerăm că el va fi o sursă utilă de informare și pentru alte universități din țară, cât și pentru toate instituțiile și persoanele interesate de viața universitară.

            Informațiile difuzate se vor referi la acțiunile de modernizare a învățământului universitar, activitatea de cercetare științifică din institutele, centrele și laboratoarele Universității, manifestările științifice interne și internaționale la care participă profesorii și cercetătorii Universității, situația campusurilor studențești, organizarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, relațiile de cooperare universitară internațională. De asemenea, vor fi publicate toate hotărârile importante ale Senatului Universitar, Consiliului de Administrație și Rectoratului.

            Buletinul este editat de Rectoratul Universității și difuzat gratuit tuturor facultăților, catedrelor, institutelor, centrelor și laboratoarelor de cercetare și compartimentelor funcționale ale Universității.

            Instituțiile și persoanele interesate să primească acest buletin se pot adresa Rectoratului Universității (Bv. M. Kogălniceanu, 64).

            Buletinul informativ își oferă paginile sale pentru orice informație relevantă furnizată de decanate, catedre, unități de cercetare, asociații științifice și culturale, compartimente funcționale.

            Răspunderea asupra conținutului buletinului revine Rectoratului Universității și compartimentelor sau persoanelor care furnizează informațiile”.

 

            Ca o primă dovadă a celor susținute anterior și chiar pe aceeași pagină, erau publicate câteva date sintetice privind Universitatea din București, menite să arate telegrafic importanța acestei instituții de învățământ superior din România acelei perioade:

„Universitatea din București

Date sintetice

16 facultăți

5 colegii

24785 studenți

2065 posturi didactice

32 unități de cercetare

116 contracte de cercetare

2 miliarde lei buget anual

93,4 milioane lei contracte de cercetare

54 acorduri de cooperare internațională

20 proiecte TEMPUS”.

 

            Nu în ultimul rând, arătăm și faptul că în același număr a fost publicat și mesajul rectorului Universității din București de la acea vreme, profesorul Emil Constantinescu, fost și președinte al României. Foarte interesant este acest mesaj deoarece conține informații care ne permit să intrăm în atmosfera începutului de ani 1990:

 

            „Mesajul rectorului

            Dragi prieteni,

            La începutul acestui an am prezentat Senatului propuneri pentru o strategie a dezvoltării Universității care să continue și să consolideze, pe baza unui plan coerent, adaptat restricțiilor economice și financiare ale actualului moment, realizările importante, dar oarecum haotice, din primii doi ani ai acestei noi perioade, începute în decembrie 1989.   Premisele acestui plan au în vedere:

            * configurația actuală a instituției noastre care, prin numărul studenților, profesorilor, cercetătorilor și personalului tehnic-administrativ, ca și prin numărul și diversitatea facultăților componente se situează în categoria universităților mari la nivel mondial;

            * tradiția istorică, care de-a lungul a 300 de ani, i-a consolidat imaginea de instituție fundamentală a culturii și științei românești, componentă a culturii europene;

            * gradul de deschidere și de implicare în societatea contemporană care i-a asigurat un rol promotor al unui nou tip de mentalitate necesar evoluției societății într-o perioadă de tranziție istorică.

            Aceste premise conturează implicit obligațiile pe care le avem față de viitorul Universității și al națiunii.

            Consecvenți principiului conform căruia, dacă dorim să propunem societății un model de transformare, trebuie să începem cu noi înșine, am urmărit să asigurăm o funcționare democratică a organismelor de conducere colectivă – Senatul și Consiliul de Administrație; să lărgim conceptul de autonomie universitară la nivelul facultăților; să mutăm centrul de decizie privind utilizarea unor resurse financiare (în lei sau în valută) la nivelul consiliilor profesorale sau chiar al colectivelor de cercetare, în cazul autofinanțării. Și mai ales, am încercat să instituim o transparență care să permită accesul la informații al fiecărui membru al colectivității universitare. Un rezultat al acestui efort în constituie și acest Buletin informativ, cu apariție periodică, care prezintă astăzi raportul Consiliului de Administrație pe anul 1992, intitulat Starea Universității București.

            Știm că există încă multe neîmpliniri, inerție, birocrație, blocaje, nemulțumiri personale și colective. Vă rog să acordați puțin din timpul dumneavoastră citirii acestui raport pentru a avea imaginea de ansamblu a ceea ce reprezintă astăzi instituția noastră prin efortul nostru comun. Chiar dacă salariile sunt modeste și condițiile de lucru grele, este bine să știm că nu am muncit în zadar, iar ceea ce am realizat este important pentru prezent și pentru viitor.

            Cu satisfacția lucrului bine făcut, putem să instaurăm un climat destins și colegial în care profesori, studenți, cercetători și întreg personalul tehnic-administrativ să ne simțim membri apropiați și solidari ai comunității universitare, uniți prin sentimentul atât de necesar al atașamentului pentru această mare instituție care trăiește prin noi.

            Cu urări de sănătate și sărbători fericite tuturor,

            Emil Constantinescu”.

            Cu siguranță că vom reveni și cu alte periodice referitoare la Universitatea din București, comunitatea sa academică sau la spectrul mai larg al sistemului de învățământ superior autohton, deoarece sunt multe informații care pot contribui astăzi la reconstituirea istoriei instituționale și nu doar a ei și care așteaptă să fie redescoperite.

 

            Sursa: „U.B. info”, decembrie 1992, pp. 1, 2.