Udriski (Udrischi) Gheorghe

(1867-1958)

Născut la Fălticeni

Profesor la Facultatea de Medicină Veterinară

Catedra de clinica și patologia chirurgicală

Serviciul de clinica și patologie chirurgicală

Decan al Facultății de Medicină Veterinară (1932-1935)

„Este adevărat că dacă omul în toate timpurile s’a îngrijit de sănătatea animalelor, închegarea cunoștințelor trebuincioase ajungerei acestui scop e de dată relativ recentă, de oarece dela înființarea primei școli veterinare din lume (Lyon), anul trecut s’au împlinit deabia 150 ani. De altfel, orice organizare decurge din trebuința ce se simte de a se îmbunătăți o anumită stare de lucruri, și o asemenea trebuință nu se poate simți decât într’o societate civilizată sau pe cale serioasă de civilizațiune.

A trebuit ca omenirea să ajungă la un grad mai înalt de cultură, spre a se gândi să ia măsuri, a se apăra de neajunsurile produse de epizootiile* omorâtoare, ce în secolul al XVIII decimase animalele domestice, creând Bourgelat** la anul 1761, în Lyon, prima școală veterinară.

Țara noastră, cu toate că a resimțit mai mult ca oricare alta, trebuința de a-și apăra animalele contra flagelului epizootiilor, n’a avut răgaz să se gândească la așa ceva, din cauza nesiguranței în care s’a aflat timpuri îndelungate, și a schimbărilor prin care a fost silită să treacă sub stăpânirea nenorocită a domnilor fanarioți”.

* Epizootia este pentru animale precum diferența dintre boală și epidemie la oameni, deci este o boală infecțioasă care se extinde cu repeziciune

** Claude Bourgelat (1712-1779), medic veterinar francez, născut la Lyon, acolo unde a și înființat învățământul veterinar. Ca și Bucică, și Bourgelat scrie despre arta veterinară (vezi lucrarea din 1761, L’art vétérinaire).

Sursa: A. I. Locusteanu, G. Udriski, Organizarea învățământului medicinei veterinare în România, [f. l.], [f. a.], p. 2, 3.