Imediat după căderea regimului comunist, în chiar primii ani 1990, am putut observa apariția unei multitudini de publicații de la cele cu profil general până la cele de specialitate, inclusiv în legătură cu învățământul superior. Prima Constituție după 1991 garanta libertatea de exprimare, iar în privința presei se menționa în mod expres: „Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii”. Pentru că astăzi, 3 mai, este Ziua Internațională a Libertății Presei, aducem în atenție o nouă publicație despre învățământul superior, apărută în anul 1991 și numită „Universitas TV. magazin”. Ea era o „revistă de informare și orientare profesională, editată cu sprijinul Departamentului Învățământului Superior din Ministerul Învățământului și Științei și al Televiziunii Române”. Cu aceste mențiuni, putem înțelege că publicația reprezenta o poziție oficială a instituției care se ocupa la acea vreme de administrarea sistemului de învățământ superior și beneficia de un „motor” puternic de comunicare, Televiziunea Română.

În paginile revistei putem întâlni cronici ale unor evenimente internaționale educaționale, interviuri cu personalități, probleme juridice, exerciții de matematică și rebusuri (!), informații legate de admiterea în învățământul superior și de  prezentare a unor instituții de profil sau subiecte de interes cultural.

Primul număr, publicat în luna mai 1991, dezvăluia scopul revistei „Universitas TV Magazin”, printr-un articol intitulat „Drumul spre facultate trece prin liceu” și semnat de academicianul Nicolae Teodorescu, profesor de matematică la Universitatea din București.

Redăm in extenso acest articol:

            „Drumul spre facultate trece prin liceu

            Această nouă revistă concepută pe baza devizei Drumul spre facultate trece prin liceu, își asumă sarcina entuziastă de a fi un prieten îndrumător pentru problemele care se ridică în fața tinerilor, care au de trecut examene și concursuri de admitere și care își caută drumul spre reușită cu gândul la viitor, la încadrarea în noile structuri ce se înfiripează în țara noastră.

            «Universitas TV. magazin» este în același timp o emblemă și un îndemn spre carierele, care se oferă absolvenților instituțiilor de învățământ urmărind, printr-un conținut foarte variat și bogat, satisfacerea cerințelor de informație și orientare ale tuturor celor ce învață și vor să culeagă roadele învățăturii și muncii lor.

            Ea vă oferă informații de cultură ori privitoare la mersul învățământului, la instituțiile de învățământ superior din România, la școlile postliceale și colegiile universitare, la rețeaua liceelor și școlilor profesionale, prin care tineretul nostru va fi în măsură să cunoască și să aleagă orientarea conformă cu aspirațiile și posibilitățile fiecăruia.

            Pentru întărirea cunoștinților și asimilarea lor rodnică, vă oferă consultații și medidații scrise, pe baza solicitărilor elevilor și cadrelor didactice privitoare la temele care se cer aprofundate și exemplificate.

            În același scop, revista va publcia teste pe subiectele date la examenele de bacalaureat, la concursurile de admitere în liceu și în învățământul superior, comentate pentru înțelegerea mecanismelor de rezvolare. Legătura spirituală între revistă și cititori se va face prin corespondență, aceștia solicitând sau sugerând răspunsuri la cele mai variate probleme de învățământ, la care redacția și personalități din învățământ vor da răspunsuri și îndrumări prin recomandări și articole adecvate.

            Pe un plan mai larg, de mare importanță socială, revista va fi o tribună de cultură generală îndrumând tineretul să folosească timpul liber pentru studii de înalt nivel intelectual pe teme de istorie și civilizație universală, de istorie a religiilor, de educație literară, de arte plastice, de muzică, de educație sportivă, inclusiv jocuri intelectuale, de exemplu șahul sau jocuri logice distractive și instructive.

            O rubrică va fi consacrată cronicii librăriilor, oferind cititorilor noutățile editoriale recomandabile din toate domeniile culturii, științei, artelor, învățământului, cărți, broșuri și reviste noi.

            Acest program bogat, entuziast și atractiv, sperăm că va câștiga sufragiile tinerilor din întreaga țară, ca și ale cadrelor didactice de nivel preuniversitar și universitare, care vor fi alături de noi în promovarea devizei Drumul spre facultate trece prin liceu!, în interesul tuturor beneficiarilor și slujitorilor învățământului.

            Noi considerăm învățământul ca un titlu de noblețe spirituală a poporului, ca o carte de vizită a oricăruia dintre noi, care înțelegem că destinele țării noastre sunt strâns și vital legate de cunoștințele câștigate prin învățătură în anii adolescenței și tinereții, ambele înfrumusețate și fortificate de ceea ce am asimilat și perfecționat prin cunoștințele însușite.

            Dacă acest program nu a fost prezentat în primul număr al revistei este fiindcă redacția acesteia a căutat să aducă pe primul plan de urgență informațiile privitoare la instituțiile de învățământ, la condițiile de înscriere la rețeaua și numărul de locuri la profilurile și specializările care stau la dispoziția celor interesați.

            Revista a câștigat adeziunea unui grup de personalități din toate specialitățile, care va patrona și dirija orientarea și desfășurarea întregii ei activități.

            Aceasta va stabili relații și în afara hotarelor cu instituții de învățământ preuniversitare și universitare. Astfel, revista va putea informa cititorii asupra universităților din întreaga lume, asupra diverselor sisteme de învățământ din diferite țări, va realiza schimburi de experiență în problemele și organizarea învățământului. De asemenea, ea va iniția și organiza dezbateri asupra problemelor fundamentale ale învățământului în România, invitând pe cei care au sugestii și observații să le aducă la cunoștința noastră.

            Fiind în serviciul învățământului, al elevilor, studenților și cadrelor de învățământ de toate gradele, revista are drept scop ca din veniturile realizate să finanțeze activități colaterale în itneresul larg al învățământului ca: burse, premii, organizări de tabere, schimburi de experiență etc. în beneficiul elevilor, studenților și cadrelor didactice din dorința sinceră ca «drumul spre facultate să treacă prin liceu» și cu sprijinul revistei”.

Sursa: „Universitas TV. magazin”, nr. 1, mai 1991, pp. 1, 2.