Titlul: „Universitatea comunistă”.

Subtitlul: „Revista Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști – Universitatea din București”.

Numărul 1: 1967.

Alte informații: De la numărul 19 (1973) are acest titlu, „Universitatea comunistă”. Continuă revista „Universitas”

Palatul Universității din București

Echipa de handbal masculin a Universității din București. Era o perioadă când handbalul de performanță se juca în aer liber, nu în sală, inclusiv naționala României fiind câștigătoare de campionat mondial desfășurat în aer liber.

Palatul Facultății de Drept

***

„La muncă patriotică”

„S-a încetățenit la noi o tradiție glorioasă care vine odată cu vârsta cea nouă a patriei. Ne gândim la generațiile de brigadieri care s-au succedat pe marile șantiere, înălțând cu entuziasm și dăruire obiective de primă importanță pentru economia țării noastre și totodată simboluri ale statorniciei în gândul și fapta poporului român, unit în eroica sa luptă pentru un viitor al belșugului și luminii.

Alături de ceilalți tineri ai patriei, studențimea se constituie și ea în puternice detașamente ale brigadierilor, gata oricând să-și dovedească elanul și priceperea, adăugând un umăr puternic în rândul constructorilor comuniști din industrie și de pe ogoare. La toate chemările la muncă patriotică lansate în ultimii ani, înțelegând rosturile și semnificațiile nobile ale eforturilor ce ni se cer, am răspuns în număr mare, unindu-se glasul și brațele, pornind acolo unde era loc pentru o contribuție reală, substanțială.

Chemarea lansată în această vară de către Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România și Adunarea reprezentanților brigadierilor din toată țara, prilejuită de sărbătorirea celor 25 de ani de la constituirea primelor șantiere naționale ale tineretului, are un puternic răsunet în sufletele noastre și negreșit, în curând va deveni faptă, atunci când după o binemeritată vacanță, ne vom reîntâlni cu toții și, în paralel cu studiul nostru zilnic din amfiteatre, laboratoare și biblioteci, vom reînnoda șirul prezențelor noastre în amfiteatrul muncii patriotice studențești.

Revista UNIVERSITATEA COMUNISTĂ dorește ca prin câteva spicuiri de cifre, rezultate ale muncii patriotice de anul trecut, să pună în fața cititorilor ei, prin tabloul exemplelor care urmează, o succintă, dar semnificativă imagine a realului și folositorului efort de care sunt în stare studenții Universității.

Tabloul exemplelor

Facultatea – Numărul de studenți – Numărul de ore

Drept 500 30.000

Chimie 600 30.000

Fizică 500 20.000

Filozofie 840 40.200

Romanice 600 23.000”.

Sursa: „Universitatea comunistă”, nr. 1 – iulie 1973, p. 2.

***

„Blitz”

„● În perioada 28 iulie – 4 august, se desfășoară la Berlin cel de-al X-lea Festival mondial al tineretului și studenților sub deviza: «Solidaritatea antiimperialistă, pace și prietenie». Din delegația română fac parte și colegele noastre Aurelia Mincă de la facultatea de istorie și Luminița Panea de la facultatea de biologie.

 • În această vară va fi amenajat în incinta clubului Universitas un cabinet de informare și documentare politică. Să sperăm că vom avea dese prilejuri de a ne întâlni aici cu dascălii noștri, cu invitați de prestigiu din afara Universității, în dezbateri pasionante de aleasă ținută.
 • Moment de consacrare a pregătirii universitare – repartizarea în producție a absolvenților promoției 1973. Emoții, satisfacții, proiecte… De remarcat prezența activă a reprezentanților ASC din facultățile Universității la lucrările comisiilor guvernamentale.
 • Costinești, Pârâul Rece, Bușteni, Constanța, Herculane, Sovata , Căciulata, Tekirghiol, Borsec, Govora, Tușnad, Călimănești, Olănești… Iată numai câteva din localitățile din care am putea primi cărți poștale ilustrate din partea celor 682 studenți ai Universității, participanți la tabere de odihnă studențești și a celor 177 de posesori de bilete pentru tratament distribuite de Consilul UASC din Universitate.
 • Pe baza acordului preliminar dintre Consiliul UASC din Universitate și cel al Uniunii Studenților Universității din Belgrad, până în aprilie 1974 se vor realiza schimburi de reviste, de formații cultural-artistice și sportive etc.
 • Recenta sesiune de examene în Universitate – primele rezultate din întrecerea lansată de Consiliul UASC din Centrul Universitar București: prezentare la examene mai numeroasă, cu peste un procent mai mulți integraliști, cu aproape trei procente mai multe note între 7 și 10 și cu tot atâtea procente mai puține note de 5 și 6 în sesiunea din iunie a anului trecut.
 • Au fost oaspeții noștri la Clubul Universitar tineri de la uzinele Elctronica, Timpuri noi, Uzina de pompe București.
 • Subiecte la examenul de admitere 1973: «Paralelă între Eugen Lovinescu și Garabet Ibrăileanu», «Paralelă între Racine și Corneille», «Paralelă între Marin Preda și Zaharia Stancu».
 • În sfârșit se deschid lucrările de amenajare a bazei sportive de la Drept! Să ne dăm întâlnire la toamnă cu redutabilele noastre echipe, care au știut să fie astfel și fără o bază sportivă proprie…
 • În vacanța de iarnă un grup de studenți de la Drept va face o călătorie de studii la Universitatea din Rouen, ca răspuns la o călătorie similară a unui grup de studenți și absolvenți francezi.
 • Noul an universitar care începe mai devreme (17 septembrie) va cuprinde două vacanțe: 23 decembrie – 6 ianuarie, cea de «iarnă» și 24 aprilie – 2 mai, cea de «primăvară».
 • La ICECHIM studenții și studentele de la chimie au depus o conștiincioasă și rodnică activitate în cadrul practicii de vară. Mulți dintre ei s-au simțit ca niște cercetători la ei acasă…”.

Sursa: „Universitatea comunistă”, nr. 1 – iulie 1973, p. 2.