După căderea regimului comunist în anul 1989, Universitatea din București a putut din nou să fie conectată la realitățile societății românești, să susțină dezvoltarea sa și să reia legăturile internaționale cu instituțiile similare.

Notă: Informații noi vor fi adăugate periodic în această secțiune și vor fi menționate și pe pagina principală a expoziției, la rubrica Noutăți.

Privire comparativă asupra arhitecturii de facultăți și specializări componente la Universitatea din București și la instituțiile similare (universități) din țară (1989)

Profesori din străinătate în stagii de documentare și schimb de experiență la Universitatea din București

Mărirea duratei studiilor pentru învățământul de zi la unele specializări în anul 1990

Structura semestrului al II-lea al anului universitar 1989/1990 la Facultatea de Istorie

Structura anului universitar 1989/1990 la Facultatea de Litere/Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Planul de învățământ al secției Sociologie din cadrul Facultății de Sociologie, Psihologie și Pedagogie (1990/1991)

Planul de învățământ 1990/1991 pentru anul IV și anul V la specializarea informatică

Planul de învățământ al secției de psihopedagogie specială (defectologie) și asistență socială 1990/1991

Comparație între planul de școlarizare per facultăți la Universitatea din București (1989/1990 vs. 1990/1991)

Institutul de Tracologie

Institutele de cercetare integrate în cadrul Universității din București în anul 1975 (și care funcționau și în 1989)

Planul de școlarizare pentru anul universitar 1989/1990 la Universitatea din București

Planul de școlarizare pentru anul universitar 1990/1991 la Universitatea din București

Structura pe facultăți a Universității din București: 1989 vs. 1990

Specializările de la Universitatea din București din anul universitar 1988/1989 vs. 1990/1991

Concurența la admitere la Universitatea din București în anii universitari 1987/1988 și 1988/1989

Colaborare internațională interuniversitară

Reînscrierea în anul 1990 a studenților exmatriculați ilegal din învățământ în timpul regimului comunist