Bine ați venit la Expoziția digitală Universitatea din București în timpul Primului Război Mondial (1916)!

Pe 18 noiembrie se sărbătorește Ziua patrimoniului universitar european, o formă de a celebra valorile culturale comune. Tema propusă pentru anul 2016 de UNIVERSEUM European Academic Heritage Network este Patrimoniul universitar în război.

Cu această ocazie, Muzeul Universității din București demarează o serie de mici expoziții în format virtual dedicate prezentării Universității din București în timpul Primului Război Mondial.

picture11picture222picture33picture44 picture55picture66

Mulțumiri

Expoziția digitală Universitatea din București în timpul Primului Război Mondial (1916) nu ar fi fost posibilă fără ajutorul Arhivelor Naționale ale României și Bibliotecii Centrale Universitare din București, și pe această cale aducem multe mulțumiri colectivelor acestor instituții. Mulțumirile noastre se îndreaptă și către domnul profesor Ovidiu Bozgan pentru prețiosul ajutor acordat în identificarea multor surse importante pentru această expoziție.

Expoziție realizată de:

Documentare: dr. Valentin Maier.

Selecție documente și concepție expozițională: conf. univ. dr. Florentina Nițu, dr. Valentin Maier.

 

Bibliografie consultată

SANIC, fondul Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, dosar 3249, 3254, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3271, 3272, 3275, 3277, 3297/1916; 186, 190, 200, 212, 293, 316/1917; 39, 82, 145, 256, 267, 286, 429/1918; 392, 393, 398/1919.

SANIC, Colecția Consiliul de Miniștri, dosar 2, 3, 4/1917; 3, 4/1918.

SANIC, Fond Familial Cantacuzino, dosar 470/1963.

„Anuarul Universității din București, 1913-1914”, București, 1915.

„Anuarul Universității din București, 1914-1915”, București, 1916.

„Anuarul Universității din București 1915/16-1923/24”, București, 1924.

„Gazeta Bucureștilor”, 1916-1917.

„Adevărul”, 1914-1916.

„Universul”, 1914-1916.

„La Roumanie”, 1918.

„L’Independance Roumaine”, 1916, 1918.

***, Ca să fim mai tari în ceasul de azi. Cugetări ale altora, ed. Nicolae Iorga, Vălenii-de-Munte, 1916.

***, Cu cine?, [f.l.], 1914.

***, Cu cine trebue să mergem, [f.l.], 1915.

***, Istoria învățămîntului din România. Compendiu, București, 1971.

***, În memoria profesorului Ioan Cantacuzino, [f.l.], [f.a.].

C. Ionescu-Mihăiești, În amintirea profesorului Ioan Cantacuzino, București, 1934.

Constantin Kirițescu, Dr. C. I. Istrati. Un mare român și om de știință, București, [f.a.].

Constantin Kirițescu, Istoria Războiului pentru Întregirea României 1916-1919, ed. a II-a, 3 vol., București, [f.a.].

Constantin Nazarie, Activitatea preoților de armată în campania din 1916-1918, București, 1920.

Constantin Nuțu, România în anii neutralității (1914-1916), București, 1972.

Const. Bacalbașa, Capitala sub ocupația dușmanului 1916-1918, București, 1921.

D. N. Burileanu, Note din închisoare subt ocupațiunea germană, București, 1919.

Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române 1866-1999. Dicționar, București, 1999.

Gh. Bârcă, M. Băcescu, Grigore Antipa, București, 1969.

Gr. Antipa, L’occupation ennemie de la Roumanie et ses conséquences économiques et sociales, Paris, New Haven, [f.a.].

George Șt. Andonie, Istoria științelor în România. Matematică. Mecanică. Astronomie, București, 1981.

Gogu Negulesco, Rumania’s Sacrifice. Her Past, Present, and Future,  New York, 1918.

Ioan Stancu, Reprezentanți de seamă ai medicinii veterinare românești (1856-2001), București, 2002.

I. Bordea, Serviciul sanitar al României și igiena publică, București, 1924, p. 409-422.

Marian Petcu, O cronologie a cenzurii în România, București, 2016.

Mircea N. Popa, Primul război mondial 1914-1918, București, 1979, p. 479-515.

Nicolae Basilescu, La Roumanie dans la Guerre et dans la paix, [f.l.], [f.a.].

N. Iorga, Scrisori către Catinca (1900-1939). Documente literare, ediție Andrei Pippidi, cuvânt înainte Liliana Iorga-Pippidi, București, 1991.

Pavel Țugui, Primul Război Mondial și reîntregirea României. Năzuințe, idei, fapte…, București, 2014.

Petre Tăutu, Ion Cantacuzino, [f.l.], [f.a.].

Șt. Nicolau, Marele savant patriot Victor Babeș, București, 1952.

Valeriu L. Bologa, Rememorări sentimentale, București, 1995, p. 71.

Valeriu L. Bologa, Samuil Izsak, Fapte și oameni din trecutul medicinei în patria noastră, București, 1962.

V. L. Bologa, G. Brătescu, B. Duțescu, Șt. M. Milcu, Istoria medicinei românești, București, 1972.

Aurel Pentelescu, Gavriil Preda, Jerta preoților mobilizați în războiul pentru întregirea neamului (1916-1919), articol accesabil la adresa http://www.once.ro/sesiuni/sesiune_2007/8%20Preoti.pdf, accesat la 6-11-2016.

E. Târcoveanu, Ernest Juvara (1870-1933), în „Jurnalul de chirurgie”, nr. 4/2005, articol accesabil la adresa http://www.jurnaluldechirurgie.ro/jurnal/docs/jurnal4/juvara.pdf, 6-11-2016.

Elvira Botez, Universitari români în Primul Război Mondial, articol vizualizabil la adresa www.crifst.ro, accesat la 5-11-2016.

Gh. A. Știrbăț, Nicolae Iorga și Marea Unire (1914-1916), în „Revista Cumidava”, p. 90-103, articol vizualizabil la adresa biblioteca.cimec.ro/, accesat la 5-11-2016.

Ioan I. Serban, Un manuscris inedit despre activitatea lui Octavian Goga în România în anii Primul Război Mondial, articol vizualizabil la adresa http://diam.uab.ro/istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_6/23.pdf, accesat la 5-11-2016.

Ionuț Hens, Clerul român în timpul primul Război Mondial, Editura online Semănătorul Tismana, august 2012, articol accesabil la adresa http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Ionut_Hens-Clerul_roman_in_timpul_Primului_Razboi_Mondial.pdf, accesat la 6-11-2016.

Pr. Prof. Dr. Mihail Săsăujan, Rolul Bisericii Ortodoxe Române în timpul primului război mondial (1916-1918), articol vizualizabil la adresa http://basilica.ro/rolul-bisericii-ortodoxe-romane-in-timpul-primului-razboi-mondial-1916-1918/, 28-08-2016, accesat la 5-11-2016.

Radu Mureșan, Datorie și slujire sfântă. Misiunea preoților militari în Primul Război Mondial (1916-1918), articol accesabil la adresa www.ftoub.ro/dmdocuments/Muresan_R_-_Datorie_si_slujire.doc, accesat la 6-11-2016;

***, Scurt istoric al Spitalului Clinic Colentina, articol vizualizabil la adresa http://www.spitalul-colentina.ro/scc-ro/scc_files/scc_meniuri/meniuri_secundare/Istoric-Colentina.pdf, accesat la 5-11-2016.

https://harlau625.wordpress.com/2016/02/17/contributia-preotilor-militari-la-primul-razboi-mondial/, accesat la 6-11-2016.

http://www.fundatiagusa.ro/assets/files/Media%20presa%20PDF/PREOTI-IN-LUPTA-PENTRU-MAREA-UNIRE,-1916-1919.pdf, accesat la 6-11-2016.

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001277/127774EB.pdf

http://teologie.do.am/publ/istoria_bizantului/bizantinologia_la_romani/66-1-0-4851