Titlul: „Universitatea”.

Subtitlul: „Organ al Organizației de Partid, al Comitetului U.T.M., al Comitetelor Sindicale și al Rectoratului Universității «C. I. Parhon»”.

Numărul 1: 1953.

Practicarea educației fizice în anii 1950 în cadrul învățământului superior a fost obligatorie, pentru că ajuta și la menținerea unei sănătăți și forme fizice bune pentru tineretul țării, care în caz de război, în contextul propagandei comuniste care construia conceptul „cetății asediate”, posibil a izbucni oricând între „țările lagărului socialist și cele imperialiste”, putea apăra țara

„Fruntași în munca de învățătură”. Și învățătura era considerată o muncă în anii 1950 și după cum existau fruntași în producție (în munca din economie) pe același principiu existau și fruntași în munca de învățătură. Promovarea lor pe prima pagină a publicațiilor studențești este proprie anilor 1950.

Examenul la disciplina Istorie generală de la Facultatea de Istorie

Clădirea Palatului Facultății de Drept, care în anii 1950 a adăpostit trei facultăți: Filosofie, Științe Juridice și Ziaristică

Colectivul cabinetului de Paleontologie al Facultății de Geologie-Geografie

Profesorul C. I. Parhon, cel care în comunism, până la începtul anilor 1960 a dat și numele Universității din București, aflându-se în mijlocul studenților. Parhon a fost o importantă personalitate a învățământului medical românesc pe vremea când Facultatea de Medicină se afla în structura Universității din București (ante-1948). Ulterior, s-a implicat și în politica regimului comunist.

Profesorul Gh. Spacu, Facultatea de Biologie

Profesori ai Universității din București, laureați ai Premiului de Stat

„Studentul Gheorghe Marin, din anul III, grupa 321 răspunde sigur la întrebările puse la Istoria României Moderne și Contemporane”

O fotografie rară: profesorul Traian Ionașcu înscrie pe carnetul de student, calificativul obținut de studenta Miranda Fănuț, în dreptul disciplinei drept civil

Căminul de Studenți „Carpați”, prezentat ca fiind cel mai modern din Capitală

Studenți în fața clădirii Facultății de Drept, reuniți după terminarea sesiunii

Fotografia lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, dictatorul României comuniste până în anul 1965, nu avea cum să nu apară și în publicațiile studențești

Studenții cu rezultate bune la învățătură erau prezentați pe prima pagină a revistei „Universitatea”

***

Periodicul „Universitatea” și alte exemple cu reprezentările grafice ale titlului

***

„Fiecare student un integralist! Câți mai mulți studenți fruntași la învățătură!”

„Angajamentele devin fapte

Numeroase grupe de studenți din Universitatea noastră au muncit cu îndârjire pentru a da viață lozincii «Fiecare student un integralist!” „Câți mai mulți fruntași la învățătură!». Încă din perioada colocviilor, la Facultatea de Biologie s-au evidențiat studenții anului III care au luat colocviile dela prima prezentare. Răspunsurile au fost date la un nivel înalt, iar grupele I și II s’au evidențiat la colocviul de metodică unde studenții au dat răspunsuri foarte bune. Printre cei evidențiați se găsesc tovarășii Popescu Jan, Bărbulescu Elena, Drăghici Ioan, Sterghiu Cleopatra și alții, care prin calitatea răspunsurilor au dovedit o temeinică pregătire.

La fel și colocviile dela Facultatea de Istorie au dovedit că studenții s’au pregătit cu temeinicie. Majoritatea grupelor s’au prezentat în întregime la colocvii dând răspunsuri din cele mai bune.

Astfel, la anul I sunt grupe fără nici un student neprezentat sau amânat la colocviile de marxism-leninism, latină și istoria RPR. Printre studenții care s’au evidențiat în mod deosebit se numără și tovarășul Bidoaie Traian din grupa III, secretarul UTM al anului I, absolvent al Școlii Speciale.

*

De câteva zile au început examenele. Din toate facultățile ne sosesc știri care arată că majoritatea studenților s’au pregătit serios pentru examene.

Chiar în prima zi a sesiunii, studenții din grupa pedagogică a anului IV de la Facultatea de Biologie, au dat examenul de metodică. Opt din cei optsprezece studenți au luat examenul cu calificativul «foarte bine», iar alți opt cu «bine».

La Facultatea de Pedagogie o grupă a anului I a dat examenul la Psihologie generală. Toți studenții au fost declarați promovați: opt dintre ei au luat examenul cu «foarte bine», iar unsprezece au obținut «bine».

Îmbină munca de învățătură cu cea obștească

Unul dintre cele mai frumoase succese a fost obținut de studenții anului IV din grupa de specailizare în chimie organică de la Facultatea de Chimie. La examenul de chimie-fizică din cei 10 studenți ai grupei opt au luat calificativul «foarte bine», iar ceilalți doi au obținut calificativul «bine». Demn de relevat e faptul că șase din studenții care au luat examenul cu foarte bine, sunt utemiști, iar unii dintre ei sunt cadre ale organizației UTM. Ei au reușit ca fără să neglijeze munca obștească să fie fruntași în învățătură.

*

Exemplele bune, succesele de până acum, trebuie să constituie un îndemn pentru toți studenții. Exemplu viu al utemiștilor care sunt în fruntea luptei pentru traducerea în viață a lozincii «Fiecare student un integralist». «Câți mai mulți studenți fruntași la învățătură», trebuie să însuflețească eforturile tuturor studenților pentru transformarea în fapt a angajamentului de a trece cu succes examenele”.

Sursa: „Universitatea”, nr. 2, 15 ianuarie 1953, p. 1.