Vasilescu, Emilian

(1904-1985)

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Apologetică și Dogmatică

Născut în Heruști, județul Ilfov

„Psihologul francez Godfernaux spunea cândva că «sănătatea perfectă nu există decât în tratatele de fiziologie». Într’adevăr, dacă luăm lucrurile ceva mai departe, fiecare din noi suferă de cât o «anormalitate» în trupul sau în sufletul său, fie ereditară, fie dobândită în cursul vieții. De pildă, cine dă prea mare desvoltare mușchilor săi, nu trebue să se aștepte ca să-i crească inteligența în aceeași măsură. Cine își exercită în chip intens funcțiunile intelectuale va avea totdeauna neajunsuri de ordin fizic. Și chiar înlăuntrul spiritului, afectivitatea nu se desvoltă în chip exagerat fără să dăuneze gândirii și acțiunii, după cum desvoltarea prea mare a vieții voluntare pune în umbră gândirea speculativă și simțirea delicată/ Puterile noastre fizice și sufletești sunt deci limitate”.

„În concluzie, se impune măcar un criteriu practic, moral, social, pentru ca să distingem misticismul sănătos, fecund, generos, de delirul paranoicilor sau al psihastenicilor din clinicile de boli mintale. Bolnavii pot să delireze pe teme religioase, dar sunt bolnavi și viața lor rămâne stearpă. Misticii pot fi atinși uneori de vreo slăbiciune, dar viața lor, a celor aleși dintre ei, este o continuă revărsare de generozitate, o icoană a vieții ideale către care suntem îmbiați să tindem cu toți”.

Sursa: Emilian Vasilescu, Misticism și patologie, București, 1940, p. 16, 17.

 

„Programa analitică a cl. III a liceelor și gimnaziilor industriale de fete prevede învățarea Istoriei Bisericii române în cadrul Istoriei Bisericii universale.

Împreună cu Istoria Bisericii primare această parte a învățământului religios ne interesează în chip cu totul deosebit, căci ne strămută gândurile spre timpurile eroice ale străbunilor noștri, care-și apărau cu vieața vatra și legea lor, îmbărbătați și mângâiați numai de Biserică.

Prin numeroasele lecturi adăogate fiecărei lecții am căutat să împlinim din lipsurile lecțiilor, dând elevelor putința de a pătrunde și mai mult în taina sufletelor unor oameni care au lăsat urme luminoase pe meleagurile noastre; iar prin ilustrații, am căutat adeseori să arătăm proiecțiuni din comorile nepieritoare ale simțământului artistic național autentic. Dacă am reușit să corespundem așteptărilor Onor. comisii ministeriale pentru cercetarea manualelor de Religie luăm mărturia referatului ei:

«I. Manualele sunt alcătuite pe baza doctrinei Bisericei noastre creștine ortodoxe și în conformitate cu programa analitică în vigoare.

II. Lecțiunile sunt scrise în o formă îngrijită, cu un stil clar și curgător, iar învățăturile morale cu aprecieri frumoase și folositoare pentru vieața practică de azi. Lecturile date după fiecare lecțiuni sunt bine alese din Sfânta Scriptură, din literatura religioasă și profană, cu deosebire din autori români… Având în vedere felul cum sunt alcătuite aceste manuale, atât în privința fondului, cât și a formei, cred că sunt de un real folos pentru eleve și școală în genere».

Fie ca și acest manual să-și împlinească rostul lui, de a arăta [sublinierea autorilor – VM] «vieața nobilă a neamului nostru, născut creștin, ca și în desfășurarea eroică la umbra Bisericii a Istoriei poporului român, ca și a limbii, literaturii și artelor naționale»”.

Sursa: Irineu Mihălcescu, Nicolae Chițescu, Emilian Vasilescu, Elemente de istoria bisericii universale și române pentru clasa a III-a a liceelor industriale de fete, București, 1938, p. 3, 4.

Lucrări scrise:

            Vasilescu, Emilian, Sufletul și corpul. Raportul dintre spirit și materie, București, 1933.

            Vasilescu, Emilian, Suflet și   viață. Probleme de psihologie religioasă și filosofie morală, București, 1933.

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Morala creștină pentru clasa a IV-a a liceelor industriale de fete, București, [1939].      

            Vasilescu, Emilian, Interpretarea sociologică a religiei și moralei. Școala sociologică franceză. Studiu critic. Teză, București, 1936.

            Vasilescu, Emilian, Materialismul medical, București, 1939.

            Vasilescu, Emilian, Misticism și patologie, București, 1940.

            Vasilescu, Emilian, Râvna casei tale. Gânduri și îndemnuri spre folosul Bisericii, București, [1940].

            Vasilescu, Emilian, Probleme de psihologie religioasă și filosofie morală, ediția a II-a, București, 1941.

            Vasilescu, Emilian, Apologeți creștini români și străini, București, 1942.

            Vasilescu, Emilian, Memoriu de titluri și lucrări, București, 1942.

            Vasilescu, Emilian, Lecții introductive în filosofie, ținute studenților în teologie, București, 1943.

            Vasilescu, Emilian, Raportul dintre religie și filosofie, București, 1943.

            Vasilescu, Emilian, Prezența divină, Sibiu, 1945.

            Vasilescu, Emilian, Noua știință și spiritualismul creștin, Sibiu, 1946.

            Vasilescu, Emilian, Valoarea argumentelor raționale pentru dovedirea existenței lui Dumnezeu, Sibiu, 1946.

            Vasilescu, Emilian, Istoria religiilor. Manual pentru institutele teologice, București, 1975.

            Vasilescu, Emilian, Istoria religiilor, București, 1982.

            Mihălcescu, Ioan, Vasilescu, Emilian, Educația morală prin lecturi. Bucăți alese din scriitori români și străini, București, 1934.

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Apărarea credinței. Lecturi apologetice, București, [1937].

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Creștinismul și vieața. Manual de religie pentru clasa a VI-a a liceelor comerciale de băieți și de fete, București, [1938].

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Dogmele Bisericii creștine ortodoxe pentru clasa a IV-a a liceelor comerciale de băieți și de fete, București, [1938].

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Învățătura și parabolele Domnului nostru Iisus Hristos pentru clasa a II-a a liceelor comerciale de băieți și fete, București, [1938].

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Istoria Bisericii române în cadrul Istoriei Bisericii universale pentru clasa a III-a a liceelor comerciale de băieți și fete, București, [1938].

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Noțiuni de Liturgică și Istoria sfântă a Noului Testament pentru clasa I a liceelor comerciale de băieți și de fete, București, [1938].

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Elemente de Istorie Bisericească. Noțiuni de Catehism și Morală pentru clasa a II-a a gimnaziilor și liceelor industriale de băieți, București, [1939].

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Elemente de Istorie Bisericească. Noțiuni de Catehism și Morală pentru clasa a III-a a gimnaziilor și liceelor industriale de băieți, București, [1939].

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Elemente de religie generală pentru clasa a V-a a liceelor industriale de fete, București, [1939].

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Manual de religie pentru clasa I a gimnaziilor și liceelor industriale de băieți, București, [1939].

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Manual de religie pentru clasa I a gimnaziilor și liceelor industriale de fete, București, [1939].

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Morala creștină pentru clasa a IV-a a liceelor industriale de fete, București, [1939].

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Noțiuni de religie generală pentru clasa a V-a a liceelor industriale de băieți, București, [1939].

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Parabolele și învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos și Elemente de Catehism pentru clasa a II-a a gimnaziilor și liceelor industriale de fete, București, [1939].

            Vasilescu, Emilian, Mihălcescu, Irineu, Istoria bisericii române în cadrul istoriei bisericii universale pentru clasa a III-a a liceelor comerciale de băieți și fete, ediția III-a, București,  [1942].

            Mihălcescu, Irineu, Vasilescu, Emilian, Chițescu, Nicolae, Morala creștină pentru clasa a V-a a liceelor comerciale de băieți și fete, ediția a II-a, București, 1942.