Titlul: „Victoria”.

Subtitlul: „Gazetă a Cursului de ziariști de pe lângă Institutul de Științe Sociale”. „Gazetă editată de cursul de ziariști de pe lâgă Școala Superioară de partid «Ștefan Gheorghiu»” (a doua descriere pe baza numărului 1, anul III, 25 martie 1959).

Numărul 1: 10 august 1957.

O fotografie panoramică din timpul construirii unor ansambluri de locuințe în București

Nou cămin inaugurat la acea vreme pentru Universitatea din București, cu peste 1000 de locuri – Căminul de pe Bulevardul „6 Martie”. Utilarea modernă acelor vremuri din cămin, cu siguranță nu era realitatea celorlalte cămine din învățământul superior. De fapt, existența în sine a unui loc de cămin, nu utilarea acestuia era o problemă reală în anii 1950 în România.

 

 

Muncitoarea la Fabrica de Conserve „Flora” din București

O altă reprezentare grafică a publicației „Victoria”

Despre activitatea culturală, artistică și propagandistică într-un cămin cultural limitrof Capitalei

Combinatul Chimic Făgăraș, una dintre întreprinderile-model pentru industria chimică autohtonă în comunism

Fabrica de Conserve „Flora” din București

Nicolae Linca – primul și singurul român medaliat cu aur la Jocurile Olimpice (Melbourne, 1956), și nu oricum: ci în urma unei finale memorabile, în care a luptat cu mâna fracturată

Reactorul nuclear din cadrul Institutului de Fizică Atomică al Academiei RPR realizat cu sprijin rusesc – 10 august 1957 a fost data inaugurării sale. În cadrul aceluiași institut a mai fost realizat și primul calculator românesc de către Victor Toma, tot în anii 1950

Imagini din Bucureștiul anilor 1950

Piața Universității din București

Un elev la croitor în vederea achiziționării unei uniforme

Radio „Lux” realizat la Întreprinderea „Radio-Popular” din București, viitoarea „Electronica”, acolo unde se realizau și primele televizoare românești

Fabrica de Ciment „Congresul al XIX-lea” de la Bicaz. Denumirile proprii vulgatei comuniste erau des întâlnite inclusiv în România. Fabrica de ciment din Bicaz purta numele Congresului din URSS care a consființit schimbarea numelui de partid și a fost și ultimul congres când Stalin se afla la conducere.

Scuter realizat în țară

Clădiri noi ridicate pe Bulevardul 1 Mai.

Elevi ai Școlii medii nr. 20 „Gheorghe Șincai”

Emisiune televizată urmărită la sat

Tineri muncitori de la Uzina „23 August” din București

Tinere muncitoare de la Întreprinderea „Industria Bumbacului” din București completându-și cunoștințele la biblioteca întreprinderii

Elevi-ucenici ai uzinelor „Klement Gottwald” din București

Brigade de furnaliști de la Combinatul Siderurgic din Hunedoara

„Proba cântarului”

În Cișmigiu

Studenți în vizită la Muzeul „V. I. Lenin”

Studenți în vizită la Muzeul „V. I. Lenin” – statuia lui Lenin

Elevii Școlii medii mixte nr. 7 „I. L. Caragiale” din București în timpul orei de politehnizare. Și problemele învățământul mediu erau prezentate în paginile revistei „Victoria”

Gheorghe Gheorghiu-Dej și restul delegației de partid întors dintr-o vizită în străinătate în URSS