Vintilescu Ion

(1881-1954)

Născut la Turnu Severin

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1916, iar din anul 1923 la Facultatea de Farmacie

Transferat de la Universitatea din Iași

Catedra de Analiza Alimentelor și Băuturilor

Decan al Facultății de Farmacie 1931-1936, 1941-1944

Ion Vintilescu a învățat la Școala Superioară de Farmacie, a devenit doctor în științe naturale, iar licența și-a luat-o la Paris. În anul 1913 a devenit profesor titular la Catedra de Farmacie a Facultății de Medicină din cadrul Universității din Iași, iar în 1916 a fost transferat la București.

Profesorul Vintilescu s-a remarcat prin munca depusă în realizarea Farmacopeii Române (ediția a IV-a din 1926, a V-a din 1943 și a VI-a din 1948). De asemenea, în calitate de farmacist colonel a luat parte și la Primul Război Mondial.

Vezi și informațiile de aici.

„Ștefan Minovici (1867-1935), succedează lui Radian și este numit profesor cu titlul provizoriu, pe ziua de 1 Februarie 1897, la catedra de Chimie analitică, dela școala superioară de farmacie, în urma concursului depus. El era licențiat în științele fizico-chimice de la București și Doctor în Chimie dela Berlin.

Cu Minovici începe renașterea învățământului farmaceutic și toate actele de mai jos sunt opera sa și a elevilor săi.

Ștefan Minovici, deși nu era farmacist, se devotează farmaciei cu tot sufletul, convins fiind că farmacia, grație unui învățământ bine organizat, poate aduce și în România aceleași servicii de ordin social, național și cultural, așa cum a adus în țările mai înaintate și în special în Germania și în Franța”.

Sursa: I. Vintilescu, Învățământul farmaceutic în România (schiță istorică), București, [1942], p. 65, 66.