Zotu, Gheorghe

(1842-1885)

Profesor la Facultatea de Teologie

Catedra de Introducerea și Exegeza Noului Testament

Născut în com. Frangade, Epir

„«Professorele Zotu», așa sună accusațiunea mea, «este un urzitor de zizanie, și doveḑile sunt: primo că ca directore alŭ Mitroplieǐ a dat ordinŭ de a se primi în Seminariŭ ca auditorǐ câțǐ-va elevǐ, care ordinŭ apoǐ s’a revocatr, secundo că a stăruit la Onor. Ministeriu al Instrucțiuniǐ de a se da un ordinŭ pentru admitere la essamen a câtor-va elevǐ repetențǐ, care ordinŭ apoǐ asemenea s’a revocat; tertio că a dictat unuǐ elevŭ reclamațiunea ce a dat acestŭ elevŭ d-luǐ Ministeru, că a fost rĕŭ bătut de către șeful pedagogŭ în facia directoreluǐ». Acésta este accusațiunea mea; acesta sunt faptele destinate a o proba”.

Sursa: G. Zotu, Apĕrarea mea în judecata ce am avutu pentru zizanie in zioa de 27 octombrie 1879 înaintea juriului constituit pentru acésta și compus din domniii profesori de la Universitatea din Bucuresci: D-nii Vericénu, președinte, Ep. Frangudi, Dr. Felix, Crătunescu, Sp. Haretŭ, Bucuresci, 1879, p. 4, 5.

„Limba greacă este fără îndouială fórte dificilă deja în sine: ea devine și maǐ dificilă și neplăcută, când ea nu se predă dupĕ un method rațional și practic tot de o dată.

Gramaticele de limba greacă ce am avut pân’acum, afară de cea publicată de D-l Burlea, urmăresc tóte, maǐ mult séŭ maǐ puțin, un method mechanic. Ele înșiră formele gramaticale făr’a le explica, făr’a introduce pe elevǐ în organismul limbeǐ și a arăta legile acestuǐ organism. Acest mod mechanic de a învĕța limba greacă nu póte negreșit să producă fructele dorite și insuflă numaǐ elevilor desgust pentru acéă limbă”.

Sursa: G. Zotu, Gramatica greaca, Bucuresci, ediția a VI-a, [f. a.], p. 3.

Lucrări scrise:

            Zotu, George, Gramatica de limbă greacă, Bucuresci, 1877-1882.

            Zotu, George, Carte de citire greaca, Bucuresci, 1878.

            Zotu, George, Apĕrarea mea în judecata ce am avutu pentru zizanie în ziua de 27 Octombrie 1879, Bucuresci, 1879.

            Zotu, George, Gramatica greacă, Bucuresci, 1882.

            Zotu, George, Carte de cetire greaca, ediția a III-a, Bucuresci, 1884.

            Zotu, George, Carte de cetire greaca, ediția a IV-a, Bucuresci, 1885.

            Zotu, George, Carte de cetire greaca, ediția a VI-a, Bucuresci, 1888.

            Zotu, George, Gramatica greacă, ediția a III-a, Bucuresci, 1888.

            Zotu, George, Carte de cetire greaca, ediția a VII-a, Bucuresci, 1891.

            Zotu, George, Gramatica greacă, ediția a IV-a, Bucuresci, 1891.

            Zotu, George, Carte de cetire greaca, ediția a VIII-a, Bucuresci, [f. a.].