Welcome to the digital exhibition “The University of Bucharest during the First World War (1916)”!

On 18th November, we celebrate the European Academic Heritage Day, an opportunity for celebrating shared cultural values. The theme for 2016, proposed by the UNIVERSEUM European Academic Heritage Network, is “University Heritage at War”.

With this occasion, the University of Bucharest’s Museum is hosting a series of small virtual exhibitions dedicated to illustrating the University of Bucharest during the First World War.

a1b1c1d1 e1f1

Acknowledgements

The digital exhibition “The University of Bucharest during the First World War (1916)” would not have been possible without the help of the National Archives of Romania and of the Central University Library in Bucharest; consequently, we would like to extend our thanks to the personnel of these institutions. Our thanks also extend towards Prof. Ovidiu Bozgan for his valued help in identifying many important sources for this exhibition.

Exhibition made by:

Documentation: Valentin Maier, PhD

Selection of documents and exceptional conception: Associate Professor Florentina Nitu; Valentin Maier, PhD.

References consulted

SANIC, fondul Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice, dosar 3249, 3254, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3271, 3272, 3275, 3277, 3297/1916; 186, 190, 200, 212, 293, 316/1917; 39, 82, 145, 256, 267, 286, 429/1918; 392, 393, 398/1919.

SANIC, Colecția Consiliul de Miniștri, dosar 2, 3, 4/1917; 3, 4/1918.

SANIC, Fond Familial Cantacuzino, dosar 470/1963.

„Anuarul Universității din București, 1913-1914”, București, 1915.

„Anuarul Universității din București, 1914-1915”, București, 1916.

„Anuarul Universității din București 1915/16-1923/24”, București, 1924.

„Gazeta Bucureștilor”, 1916-1917.

„Adevărul”, 1914-1916.

„Universul”, 1914-1916.

„La Roumanie”, 1918.

„L’Independance Roumaine”, 1916, 1918.

***, Ca să fim mai tari în ceasul de azi. Cugetări ale altora, ed. Nicolae Iorga, Vălenii-de-Munte, 1916.

***, Cu cine?, [f.l.], 1914.

***, Cu cine trebue să mergem, [f.l.], 1915.

***, Istoria învățămîntului din România. Compendiu, București, 1971.

***, În memoria profesorului Ioan Cantacuzino, [f.l.], [f.a.].

C. Ionescu-Mihăiești, În amintirea profesorului Ioan Cantacuzino, București, 1934.

Constantin Kirițescu, Dr. C. I. Istrati. Un mare român și om de știință, București, [f.a.].

Constantin Kirițescu, Istoria Războiului pentru Întregirea României 1916-1919, ed. a II-a, 3 vol., București, [f.a.].

Constantin Nazarie, Activitatea preoților de armată în campania din 1916-1918, București, 1920.

Constantin Nuțu, România în anii neutralității (1914-1916), București, 1972.

Const. Bacalbașa, Capitala sub ocupația dușmanului 1916-1918, București, 1921.

D. N. Burileanu, Note din închisoare subt ocupațiunea germană, București, 1919.

Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române 1866-1999. Dicționar, București, 1999.

Gh. Bârcă, M. Băcescu, Grigore Antipa, București, 1969.

Gr. Antipa, L’occupation ennemie de la Roumanie et ses conséquences économiques et sociales, Paris, New Haven, [f.a.].

George Șt. Andonie, Istoria științelor în România. Matematică. Mecanică. Astronomie, București, 1981.

Gogu Negulesco, Rumania’s Sacrifice. Her Past, Present, and Future,  New York, 1918.

Ioan Stancu, Reprezentanți de seamă ai medicinii veterinare românești (1856-2001), București, 2002.

I. Bordea, Serviciul sanitar al României și igiena publică, București, 1924, p. 409-422.

Marian Petcu, O cronologie a cenzurii în România, București, 2016.

Mircea N. Popa, Primul război mondial 1914-1918, București, 1979, p. 479-515.

Nicolae Basilescu, La Roumanie dans la Guerre et dans la paix, [f.l.], [f.a.].

N. Iorga, Scrisori către Catinca (1900-1939). Documente literare, ediție Andrei Pippidi, cuvânt înainte Liliana Iorga-Pippidi, București, 1991.

Pavel Țugui, Primul Război Mondial și reîntregirea României. Năzuințe, idei, fapte…, București, 2014.

Petre Tăutu, Ion Cantacuzino, [f.l.], [f.a.].

Șt. Nicolau, Marele savant patriot Victor Babeș, București, 1952.

Valeriu L. Bologa, Rememorări sentimentale, București, 1995, p. 71.

Valeriu L. Bologa, Samuil Izsak, Fapte și oameni din trecutul medicinei în patria noastră, București, 1962.

V. L. Bologa, G. Brătescu, B. Duțescu, Șt. M. Milcu, Istoria medicinei românești, București, 1972.

Aurel Pentelescu, Gavriil Preda, Jerta preoților mobilizați în războiul pentru întregirea neamului (1916-1919), articol accesabil la adresa http://www.once.ro/sesiuni/sesiune_2007/8%20Preoti.pdf, accesat la 6-11-2016.

E. Târcoveanu, Ernest Juvara (1870-1933), în „Jurnalul de chirurgie”, nr. 4/2005, articol accesabil la adresa http://www.jurnaluldechirurgie.ro/jurnal/docs/jurnal4/juvara.pdf, 6-11-2016.

Elvira Botez, Universitari români în Primul Război Mondial, articol vizualizabil la adresa www.crifst.ro, accesat la 5-11-2016.

Gh. A. Știrbăț, Nicolae Iorga și Marea Unire (1914-1916), în „Revista Cumidava”, p. 90-103, articol vizualizabil la adresa biblioteca.cimec.ro/, accesat la 5-11-2016.

Ioan I. Serban, Un manuscris inedit despre activitatea lui Octavian Goga în România în anii Primul Război Mondial, articol vizualizabil la adresa http://diam.uab.ro/istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_6/23.pdf, accesat la 5-11-2016.

Ionuț Hens, Clerul român în timpul primul Război Mondial, Editura online Semănătorul Tismana, august 2012, articol accesabil la adresa http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Ionut_Hens-Clerul_roman_in_timpul_Primului_Razboi_Mondial.pdf, accesat la 6-11-2016.

Pr. Prof. Dr. Mihail Săsăujan, Rolul Bisericii Ortodoxe Române în timpul primului război mondial (1916-1918), articol vizualizabil la adresa http://basilica.ro/rolul-bisericii-ortodoxe-romane-in-timpul-primului-razboi-mondial-1916-1918/, 28-08-2016, accesat la 5-11-2016.

Radu Mureșan, Datorie și slujire sfântă. Misiunea preoților militari în Primul Război Mondial (1916-1918), articol accesabil la adresa www.ftoub.ro/dmdocuments/Muresan_R_-_Datorie_si_slujire.doc, accesat la 6-11-2016;

***, Scurt istoric al Spitalului Clinic Colentina, articol vizualizabil la adresa http://www.spitalul-colentina.ro/scc-ro/scc_files/scc_meniuri/meniuri_secundare/Istoric-Colentina.pdf, accesat la 5-11-2016.

https://harlau625.wordpress.com/2016/02/17/contributia-preotilor-militari-la-primul-razboi-mondial/, accesat la 6-11-2016.

http://www.fundatiagusa.ro/assets/files/Media%20presa%20PDF/PREOTI-IN-LUPTA-PENTRU-MAREA-UNIRE,-1916-1919.pdf, accesat la 6-11-2016.

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001277/127774EB.pdf

http://teologie.do.am/publ/istoria_bizantului/bizantinologia_la_romani/66-1-0-4851