Nicolau Ștefan S.

(1896-1967)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)

Transferat de la Universitatea din Iași

Catedra de clinică dermatologică și sifiligrafică

Catedra de bacteriologie (Infra microbiologie)

„Tinere! Citește cu toată luarea aminte sfaturile ce urmează!”.

„Mijlocul cel mai sigur pentru a te feri de toate aceste rele este cumințenia trupească (abstinența) care, nu poate fi deloc dăunătoare sănătății, chiar dacă este prelungită multă vreme”.

„Adresează-te fără nici o sfială și întârziere medicului formației, care te va îngriji, cu toată bunăvoința, ca de orice altă boală”.

Sursa: Nicolau, Șt., Sfaturi medicale pentru ostași cu privire la boalele lumești (Venerei), Odesa, 1943, p. 5-7.

Profesorul Nicolau s-a oprit asupra unei probleme medicale foarte serioase, mai ales în timp de război, și anume bolile sexuale. De altfel, citatele de mai sus sunt preluate dintr-o lucrare apărută în plin război mondial, în 1943, și chiar la Odesa, pe pământ cucerit recent, ceea ce arată modul în care s-a urgentat publicarea acestei lucrări, tocmai pentru a propaga repede indicațiile medicale în rândul soldaților, sub presiunea contagiunii însemnate și creatoare de multe neplăceri și populației civile.