Râmniceanu (Romniceanu) Grigore (Grigorie)

(1845-1915)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1879

Decan al Facultății de Medicină între anii 1887-1894

Catedra de patologie chirurgicală

Născut la București.

„Facultatea nóstră n’are nicǐ o cancelarie, căcǐ ne servim de aceea a Rectoratului și care e comună tutulor facultăților, astfel că arhiva nu maǐ are loc”.

„Ceea ce lipsește încă facultății este pepiniera din care să se recruteze viitoriǐ profesorǐ”.

„[…] este absolut necesar să se creeze corpul profesorilor agregați, profesori cari vor ajuta unele din acele cursurǐ ce sunt prea împovărate”.

Sursa: Romnicianu, Gh., Discursul la deschiderea Facultăței de Medicină din Bucuresci 15 octombrie anul școlar 1888-1889, Bucuresci, 1888, p. 11.