Rusescu Alfred

(1895-1981)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1940

Catedra de clinică medicală infantilă

Născut la București.

„Copilul nu este un adult în miniatură”.

„ […] să construim spitale de copii izolate sau să construim servicii de copii în cadrul unor spitale de adulți?”.

„Din nefericire sînt chiar dese cazuri cînd părinții întrebuințează expresii care jignesc personalul medical și uneori chiar bruschează infirmierele. Totuși trebuie să se țină seama de faptul că agresivitatea este pentru unii singura ieșire din suferință”.

Sursa: Rusescu, Alfred D., Arhitectonica și funcționalitatea spitalelor de copii, [f.l.], [1970], p. 11, 30 (extras din „Pediatria”, vol. XIX, nr. 1, ianuarie-februarie 1970).