Angelescu Constantin I.

(1869-1948)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1906

Catedra de clinica II chirurgicală

Născut la Craiova.

„Școala nu este chemată să dea funcțiuni, școala este chemată să dea cultură”.

„Găseam la noi la medicină elevi cari au făcut liceul real și cari nu știau un cuvânt de grecește sau latinește, or, d-lor, nu se poate învăța medicina, fără limba latină sau greacă, nu se poate învăța dreptul sau se poate studia Pandectele, fără să știi latinește, nu poți să studiezi Codicele lui Justinian, fără să știi grecește”.

Sursa: Angelescu, C., Discurs rostit în ședința Senatului de la 7 iulie 1931 relativ la Legea învățământului secundar, București, 1931, p. 22, 39.