D. R. Ioanițescu

(1885-1970)

economist, profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale

*

Bibliografie

 • Ioanițescu, Dimitrie R., Carta muncei, București, 1920-1931.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Contractul colectiv; Organizarea internațională a muncii; Fazele contractului de muncă, București, 1920.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Curs de industrie și meserii predat de dl. prof. D. R. Ioanițescu: 1927-1928, București, 1930.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Curs de politică socială, București, 1934.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Discurs relativ la monopolul peștelui și Societatea „Frigul”, București, 1925.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Discurs rostit la discuțiunea generală a Bugetului Statului în ședințele de la 11 la 12 decemvrie 1925; Bugetul pe 1926, București, 1926.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Discurs rostit în Adunarea Deputaților cu privire la inspecția muncii, București, 1927.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Discurs rostit în Adunarea Deputaților cu privire la Camerele de Muncă: analiza proiectului și amendamentele, București, 1927.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Discurs rostit în Adunarea Deputaților cu privire la Camerele de Muncă: analiza proiectului și amendamentele, București, 1927.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Discurs rostit în adunarea deputaților cu privire la convențiunile cu Banca Națională: politica financiară, monetară și economică, București, 1925.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Discurs rostit în adunarea deputaților cu privire la Legea pentru reorganizarea Camerelor de Comerț și Industrie: analiza proiectelor, București, 1925.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Discursul Domnului D. R. Ioanițescu, Ministrul Muncii, Sănătății și Ocrotirile Sociale: rostit la banchetul de la grădina Luzana în ziua de 28 august 1933, București, 1934.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., La législation du travail en Roumanie aperçue historique, București, 1926.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Istoricul legislațiunii muncei în România: regimul muncei de la Regulamentul Organic până în prezent, București, 1919.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Legea chiriilor cu discursurile ținute în Adunarea deputaților: cu privire la problema construcțiilor, mica industrie și vadul comercial, București, 1924.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Legea comercializării bunurilor statului cu discursul ținut în Adunarea deputaților cu privire la concesiune, regie, cointeresare: analiza proiectului; politica economică a Partidului Liberal acaparare, trustificare, București, 1925.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Legea energiei cu desbaterile parlamentare, expunerea de motive și raportul, București, 1924.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Legea regimului apelor cu desbaterile din Adunarea Deputaților: expunere de motive și raportul, București, 1924.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Legea sindicatelor: raportul Camerei Deputaților: istoricul și importanța dreptului de asociație în România și în celelalte țări: analiza proiectului, București, 1921.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Trustul hârtiei; Problema salariilor; Bugetul pe exercițiul 1925; bugetul C. F. R.; bugetul Ministerului Muncii; politica financiară a Guvernului: discursuri și interpretări, București, 1925.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Stabilizarea și renumerația muncei, București, 1928.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Renașterea meseriilor: istoric, legislație, bresle; Fazele contractului de muncă, vol. II, București, 1931.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Reglementarea conflictelor de muncă, București, 1920.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Raportul și discursul rostit la mesajul de deschidere a sesiunii ordinare din noembrie 1920; Răspunsul M. S. Regelui, București, 1921.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Legislația muncii în România, București, 1926.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Protecția muncii naționale: istoric: legiunile regimului legionar, București, 1941.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Au service du social au dela des frontières de la Roumanie: études et rapports présentés aux Conférences Internationales, București, 1938.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., „Charta” muncei, vol. I, București, 1920.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Charta muncii agricole: probleme țărănești: regimul muncii agricole, asigurările sociale agricole, București, 1944.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Contractul de asigurare: istoricul asigurărilor: interpretarea articolelor 442-447 c. comercial, București, 1913.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Exodul rural, București, 1940.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Istoricul organizării sindicale din România, București, 1945.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Munca agricolă, București, 1938.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Regimul breslelor, București, 1940.
 • Ioanițescu, Dimitrie R., Reglementarea conflictelor de muncă: legea din august 1920: împăciuirea și arbitrajul, garantarea libertății muncii-sabotajul, dreptul de grevă ai funcționarilor statului, București, 1920.

 

*

Expoziția digitală MemoriaUniversitară@CimitirulBellu prezintă modul în care s-a păstrat memoria mai multor personalități ale istoriei universitare din România în Cimitirul Bellu.