Cantacuzino Alex. I.

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1942

Catedra de zoologie medicală și parazitologie

„Malaria fiind o maladie cronică, omul rămâne infectat și infectant pentru anofel mai mulți ani de-a rândul”.

Specia de anofel care transmitea în România malaria era Anopheles maculipennis, cele mai importante zone anofeligere erau apele de șes cu debit lent și zonele inundabile.

Sursa: Ciucă, M., Cantacuzino, A., Cornelson, D., Lupașcu, G., Malaria. Noțiuni practice pentru cercetarea, prevenirea și combaterea malariei, București, 1943, p. 12, 19.