Pe baza surselor pe care le-am avut la dispoziție am reconstituit numele licențiaților în specializarea științe matematice de la Facultatea de Științe a Universității din București pentru perioada 1892-1941.

1892

 1. Andronescu Al., fost elev al Scoalei Normale Superioare.
 2. Barca Gavriil, fost elev al Scoalei Normale superioare.
 3. Christu Otto, macedonean, fost elev al Scoalei Normale Superioare.
 4. Demetrescu C.
 5. Drăgănescu I. G., fost elev al Scoalei Normale Superioare.
 6. Eftimescu E.
 7. Ghimpa D.
 8. Golescu D.
 9. Minovici St.
 10. Moisescu N.
 11. Petricu I.
 12. D-ra Pompilia Constanța.
 13. Stănescu G.
 14. D-ra Toncescu Eleonora.
 15. D-ra Văleanu Natalia.
 16. Zaharia Al. I.

1893

 1. Constanța Pompilian
 2. Christofor Stătescu
 3. Procopiu Constantin
 4. Aurel Avr. Suciu
 5. Nicolae Nicolaescu
 6. Negoescu
 7. Ion Rădulescu
 8. Rădulescu
 9. Ion Nicolescu.

1894

 1. Dobrescu Radu
 2. Georgescu Teodor, ofițer
 3. Petrescu Pompilie
 4. D-șoara Petrescu Zoe
 5. Sanielevici S.
 6. Tănăsescu I.
 7. Țițeica G.

1895

 1. Bogdan G. Ionescu.

1896

 1. Negulescu D.
 2. Bucurescu I.

1897

1898

 1. Niculescu Simion.

1899

 1. D-ra Crainic Camelia.
 2. D-ra Banu Elena.
 3. Miller Alexandru.
 4. Boierescu Ioan.
 5. Neagoie Ioan.
 6. D-ra Nicolaescu Matilda.

1900

 1. Cuculescu P. Ioan.
 2. Chirulescu P.
 3. Constantinescu G. Vasile.
 4. Cătănescu Caesar.
 5. Popescu S. Const.
 6. Marinescu Petre.
 7. Stănescu V. George.

1901

 1. D-ra Alexandrescu. Alexandrina.
 2. Camenitză George.
 3. Georgescu G. Nicolae.
 4. Nădejde C. George.
 5. Dumitrescu Ioan.
 6. Tănăsescu Michail.

1902

 1. Balaban Nicolae
 2. Lalescu Traian

1903

 1. Corbeanu N. Ștefan.
 2. Tutuc Ioan.
 3. Popescu Alex.
 4. Stănculescu I. Const.
 5. D-ra Brătășianu Lucia.
 6. D-ra Grecescu Eugenia.
 7. D-ra Michăilescu Olimpia.
 8. D-ra Gheorghiu M. Zoe.
 9. D-ra Ladico Caliopi.
 10. D-ra Macarovitsch Ana.

1904

 1. Abramescu Nicolae.
 2. Tabacovici Nicolae.
 3. Varnaly George.
 4. Orășianu Grigore.
 5. Sanielevici Iacob.
 6. Sanielevici Maximilian.
 7. Naneș George.
 8. Antonescu Ioan.
 9. Banciu Ioan.
 10. Mircea N. Ștefan.

1905

 1. D-ra Bunescu Eliza.
 2. Isbășescu Emil.
 3. Angheluța Teodor.
 4. Flavian Sever.
 5. Mazilu Barbu.
 6. Hozoc Dumitru.
 7. Argeșeanu Ion.
 8. Calman Leibiș.
 9. D-ra Chirescu Domnica.
 10. „ Dobias Amelia
 11. „ Springher Aurelia
 12. „ Springher Marta.

1906

 1. Glodaru Const.
 2. Oncica Ioan.
 3. Constantinescu George.
 4. Dumitrescu M. George.
 5. Vâlcovici N. Victor.

1907

A) Secțiunea Șt. Matematici.

Specialitatea Geometria.

 1. Nichifor A. George.
 2. Thierrin Gabriel.
 3. Chivulescu Chivu.
 4. Filip Mihail.
 5. Ionescu P. Vasile.

Specialitatea Mecanica și Astronomia.

 1. Coman August.
 2. Antonescu Preda.
 3. D-ra Teohar Maria.
 4. Vidic I. Carol

Specialitatea Analiza.

 1. Popovici A. Nicolae.
 2. Enescu Vasile.
 3. D-ra Bălteanu Eliza.

1908

Specialitatea Geometria.

 1. Roibănescu Constantin.
 2. Stamatescu Ioan.

Specialitatea Analiza.

 1. Diaconescu Nicolae.
 2. Nicolau Ion.
 3. Alaci Valeriu.
 4. Crăciunescu Ion.
 5. Praporgescu Nicolae.
 6. Țino N. Ovidiu.

Specialitatea Mecanica și Astronomia

 1. Jecu Ion.
 2. Teodoru Filofteia.
 3. Tutuc Lucreția.

1909

 1. D-na Popescu (Zaharia) Lelia, specialitatea Geometria.
 2. Georgescu Dumitru, specialitatea Astronomie și Mecanică.
 3. Teodosiu Avram, specialitatea Astronomie și Mecanică.
 4. D-ra Vasilescu Valeria, specialitatea Astronomie și Mecanică.

1910

 1. Văleanu Alexandrina, specialitatea Geometria.
 2. Șerbănescu Aureliu, specialitatea Geometria.
 3. Nicolau Eugenia, specialitatea Analiza.
 4. Fridman Dumitru, specialitatea Analiza.
 5. Duțulescu M., specialitatea Analiza.
 6. Breazu. D., specialitatea Analiza.

1911

 1. Melencovici Alexandru, specialitatea Mecanica.
 2. Ionescu Constantin, specialitatea Analiza.
 3. Stoenescu Emil, specialitatea Analiza.
 4. Serghinescu Ștefan, specialitatea Analiza.

1912

Sesiunea iunie

Specialitatea:

Analiza și Teoria funcțiunilor.

 1. Adamescu Maxim.
 2. Gârnițeanu Marin.

Mecanica și Astronomia.

 1. Ghiță Ștefan
 2. Stoicescu Mihail.

Sesiunea octombrie

 1. D-ra Georgescu Elena, specialitatea Analiza și teoria funcțiunilor.
 2. Stancu Alexandru, specialitatea Mecanica și Astronomia.
 3. D-ra Bălăcescu Elena, specialitatea Geometria.
 4. D-ra M. Teodorescu, specialitatea Geometria.

1913

Sesiunea iunie

După vechiul regulament:

 1. Gâdea M. Constantin, Geometria.
 2. Dumitru Ion, Analiza
 3. D-ra Sculi Olga, Mecanica

După noul regulament:

 1. D-ra Alexandrescu Victoria
 2. Constantinescu Ion
 3. D-ra Grozescu Vera
 4. Lerner Armand
 5. D-ra Rădescu Lucreția

Sesiunea octombrie

După vechiul regulament:

 1. Castacea Octavian, mecanică și astronomie.
 2. Nicolau Victor, analiză.

Gataianțu C., analiză.

 1. D-ra Andronic Maria
 2. Bălăcescu Al.
 3. Brener Avram
 4. Onicescu Octavian
 5. Pop Traian
 6. D-ra Suciu Florica
 7. Simniceanu Sava, analiză.

După noul regulament:

 1. D-ra Arhip Sevastia.
 2. D-ra Petrescu Sevastia.

1914

Sesiunea iunie

 1. D-ra Andronic Maria
 2. Bălăcescu Al.
 3. Brener Avram
 4. Onicescu Octavian
 5. Pop Traian
 6. D-ra Suciu Florica

Sesiunea octombrie

 1. Grigorescu Mihail
 2. Manoilescu Vintilă
 3. Orășanu Cesar
 4. Scorușanu Eugeniu
 5. Sergescu Petre
 6. Moscuna Dora
 7. Florinescu Aurelian
 8. Stern Herman
 9. Fudulescu Dumitru
 10. Niculescu I. N.
 11. Tomescu Maria

1915

 1. Tacorian St.
 2. Cocorăscu Octav

1916

 1. Ianculescu Romulus
 2. Canciu Gheorghe
 3. Sevastos Constanța

1917

1918

1919

 1. Gheorghiu Șerban
 2. Sergescu Barbu
 3. Abramescu Ștefania
 4. Abasohn Alfred
 5. Patriciu Grigore
 6. Balanțof I.
 7. Fratoștițeanu Felix
 8. Popescu N. Dumitru
 9. Efstatiade N. Alina
 10. Georgeade Alex.
 11. Buciumeanu Eugenia
 12. Papadopol Maria
 13. Andronic Al.

1920

 1. Abasohn Ernest
 2. Copcescu Marcela
 3. Mititelu C. Claudiu
 4. Bordea C. Ioan
 5. Pantazi Alexandru
 6. Raclis A. Neculae
 7. Sotiriu Mihail
 8. Sudan Gabriel
 9. Grigorescu Emil
 10. Alexandru Ghincescu
 11. Barbilian Dan
 12. Silberman Emanuel
 13. Rosenberg Gherson

1921

 1. Popovăț Petre
 2. Petrescu Cristiana
 3. Negură Ștefan
 4. Ghermănescu Mihail

1922:

 1. Manolescu Ecaterina
 2. Ionescu V. Dumitru
 3. Silberman E. Jean
 4. Gheorgiu Dan
 5. Ionescu Maria
 6. Paulian Elena
 7. Marian Ilie

1923:

 1. Teodoriu Luca
 2. Dumitrescu I. Gh.
 3. Velescu N. Ioan

1924:

Sesiunea iunie

 1. Țintă Gheorghe
 2. Diaconescu Costache
 3. Popa Marcel
 4. D. Nicolae
 5. Arginteanu Costantin
 6. Stănescu Marcela
 7. Grigorescu Leon

Sesiunea octombrie

 1. Georgescu Corudiu
 2. Coatu I. Constantin
 3. Ciobanu Iancu
 4. Tănăsescu A. Tudor
 5. Kreindier Oscar
 6. Nichita I. Ion
 7. Zverca C. Spiridon
 8. Alexandrescu Virginia
 9. Vergulescu Mihail
 10. Bădulescu Vasile
 11. Elena Domide Sile
 12. Niculescu Miron

1925

 1. Vasiliu I. Niță
 2. D-ra Gheorghiu Olimpia
 3. „  Chelaru Silvia
 4. Manu I. Gheorghe
 5. „  Ciorănescu Nicolae
 6. D-ra Georgescu Victoria
 7. Stancu Ghiță
 8. Țițeica Radu
 9. D-ra Brădulescu Virginia
 10. Șerbănescu Dan
 11. D-ra Simonide Aglae
 12. Gaiu G. Nicolae
 13. Dănescu Dumitru
 14. Stoenescu I. Alexandru

1926

 1. D-l Cotic Ber
 2. „ Lemeș Michel
 3. „ Georgescu Stavru Nic.
 4. D-ra Demetrescu Angela
 5. D-l Apreutesei G. Ioan
 6. „ Ghițescu D. Spiridon
 7. D-l Dordea Traian
 8. „ Grossu D. Ioan
 9. „ Agopian Grigore
 10. D-ra Tițeica Gabriela
 11. D-l Moisil Grigore
 12. „ Arghiriade Emanoil
 13. „ Cârlănescu Constantin
 14. „ Măcrineanu Sterian
 15. „ Ionescu P. Gheorghe
 16. „ Păunel St. Ioan
 17. D-ra Busuioc Otilia
 18. D-l Botez St. Mihail
 19. „ Dumitrescu Th. Dumitru
 20. D-l Stănescu-Olt Călin
 21. „ Cressin Roman
 22. „ Niculescu Alexandru
 23. „ Froda Alexandru
 24. „ Miculescu Toma
 25. „ Rizescu T. Ioan
 26. „ Socianu V. Emil
 27. „ Mărculescu G. Stelian
 28. „ Boerescu Iulius
 29. D-ra Mihaiu Paula
 30. D-l Sillberman Jean
 31. „ Mateescu Nicolaie

1927

 1. Teodorescu St. Ion
 2. Dulberger Bella
 3. Niculescu V. Alexandru
 4. Popovici Tiberiu
 5. Mirescu Petre
 6. Mihăilescu Tiberiu
 7. Poboran Valeria
 8. Mihăilescu Elena
 9. Fayon L. Rafael
 10. Banu V. Constantin
 11. Rădulescu Stelian
 12. Popa V. Marcel
 13. Bazacov Gheorghe
 14. Schuman Adolf
 15. Zoller Leon
 16. Iliescu I. Ștefan

1928

 1. Lișeu Traian
 2. Găței Loema
 3. Rusu G. Ion
 4. Bălan Eugen
 5. Ionescu Tiberiu
 6. Brădețeanu Cornel
 7. Pencas Simon
 8. Simionescu Gheorghe
 9. Petroșanu C-tin
 10. Cornișteanu Pavel
 11. Stamatescu Valeriu
 12. Comănescu Alex.
 13. Moldoveanu Ion
 14. Dumitrescu N. Vasile
 15. Lipizzer Elvira
 16. Mihoc Gheorghe
 17. Sfetcu Aurel
 18. Dumitrescu Teodor
 19. Radacovici Virginia
 20. Popovici Ana
 21. Mavrodineanu Alexandrina
 22. Ghițescu Virgiliu
 23. Mavrodin Elena

1929

 1. Kahane Arno
 2. Marcu Ella
 3. Țițeica Șerban
 4. Rizescu T. Gh.
 5. Teodorescu G. Nic.
 6. Șacter Osias Șie
 7. Macovei Vasile
 8. Ionescu Z. Alex
 9. Popovici H. C-tin
 10. Sonenreich Debora
 11. Adolfov Xenia
 12. Toader P. Marin
 13. Iliovici Const.
 14. Amărăscu Gavril
 15. Mănescu G. Ion
 16. Mănescu G. Lucian
 17. Popescu Grigore
 18. Gorciu G. Vasile
 19. Lelescu Gh.
 20. Morțun Gh. Emil
 21. Dumitriu Anton
 22. Rădulescu Gh. Nic.
 23. Ionescu I. Paul
 24. Popescu D. Ioan
 25. Voinea N. Const.
 26. Mihaiu T. Vasile
 27. Ștefănescu Emil
 28. Jojea V. Paul
 29. Sager N. Iancu
 30. Botea G. Nicolaie
 31. Muster H. Dumitru
 32. Tănăsescu V. Nic.
 33. Bădoiu I. Nic.
 34. Constantinescu A. Teodor
 35. Claudian Virgil
 36. Stuparu C. Const.
 37. Czuntu Anton
 38. Bulbuc Anton
 39. Mărculescu I. Origen
 40. Teodoridis V. Teodor
 41. Sincker Adolf
 42. Iscovici Paul
 43. Rosenberg Haim
 44. Grigore T. Ioan
 45. Dobrescu D. Andrei
 46. Diaconu St. Marin
 47. Stoicescu N. Sache
 48. Filache F. Vasile
 49. Bogdănescu N. Virgil

1930

1931

Sesiunea iulie

 1. Iordache Constantin
 2. Apostolescu Călin
 3. Alexandrescu Elisabeta
 4. Brozici I. Guido
 5. Stăncescu F. Alexandru
 6. Ghiorghiu F. Gheorghe
 7. Iacob Caius
 8. Russu Eugen
 9. Rădulescu S. Mișu
 10. Iftode I. Ion
 11. Manole Maria

Sesiunea Octombrie

 1. Aurian Justin
 2. Alexandrescu P. Ion
 3. Stănescu Ana
 4. Dumitrescu Pompiliu
 5. Pop Septimiu
 6. Căliniceanu I. Ion
 7. Moscovici Mozes
 8. Litinski V. Ion
 9. Iacob T. Lucia
 10. Visa I. Eugen
 11. Boldescu Petre
 12. Nicolescu S. Ioan
 13. Mareș Grigore
 14. Oprică M. Ilie

1932

Sesiunea Ianuarie

 1. Pavelescu Mircea
 2. Stătescu I. Victor
 3. Boghez Constanța
 4. Niculescu T. Constantin
 5. Silberman Lucian
 6. Roșu Alexandru
 7. Ștefănescu Emanoil
 8. Grigorescu L. Ion
 9. Mihuț I. Ștefan

Sesiunea Iulie

 1. Stătescu D. Maria
 2. Pâslariu V. Gabriela
 3. Craiu N. Ion
 4. Negrea Mircea-Leonte
 5. Cocea C. Dumitru
 6. Pârvu Aurel
 7. Șușanu D. Gheorghe
 8. Avramescu I. Dumitru
 9. Andrițoiu Maria
 10. Stehan Eugenia
 11. Schapira Estrela
 12. Cosmetto D. Helly
 13. Ionescu N. Mihai
 14. Constantinescu Maria
 15. Constantinescu Codrat

Sesiunea octombrie

 1. Călinescu C. Marin
 2. Grossvald Emil
 3. Coșniță Cezar
 4. Mahalnischi Anton
 5. Corpaci Alexandru
 6. Constantinescu Gh. Gheorghe
 7. Ionescu-Bujor T. C-tin
 8. Mille Virginia
 9. Milculescu Dumitru

1933

Sesiunea ianuarie 

 1. Niculescu I. Elena
 2. Enulescu Ovidiu
 3. Gheorghiu Teodor
 4. Petriceanu Eliza
 5. Hascal Rozalia
 6. Strulovici Ana
 7. Rădulescu A. Nicolae
 8. Radu Maria
 9. Cusută Sofia
 10. Vasilescu Maria
 11. Dociulescu B. Ion
 12. Stamatin Ioan
 13. Epureanu Maria
 14. Mihăescu D. Radu
 15. Popescu I. Procopie
 16. Dicu G. Maria
 17. Brădișteanu Ernestina
 18. Elefterescu Maria
 19. Constantinescu St. Ștefan
 20. Rotaru G. Vasile
 21. Deldebio Venera

Sesiunea iunie

 1. Dumitrescu N. Dumitru
 2. Csalner Emma (născută Schuller)
 3. Maxen Constanța
 4. Ivănică Maria
 5. Ionescu C. Niculae
 6. Cheleș Eugen
 7. Popescu C. Ioan

Sesiunea octombrie

 1. Glatz Sanda Iulia
 2. Caprițescu Ecaterina
 3. Vieru Constanța
 4. Nistor Vasile
 5. Pomerantz Sofia
 6. Ionescu Traian
 7. Niculescu Constanța
 8. Pora Mariana
 9. Samsonov Florica Elena
 10. Boteanu Aurel

1934

Sesiunea ianuarie 

 1. Mereuță Constantin
 2. Georgescu N. Gheorghe
 3. Stoica Aureliu
 4. Nicolau Maria
 5. Bălăbănescu Eugeniu
 6. Iosif I. Constantin
 7. Profiriu Cornelia
 8. Vizireanu Nicolae
 9. Maltezeanu Olimpia
 10. Predescu Valentina
 11. Manolache C. Alexandru
 12. Cârje Mihai
 13. Hoffer Otto
 14. Șerbănescu C. Ioan
 15. Enescu D. Dumitru
 16. Cutcutache Viorica
 17. Lampert Laioș

Sesiunea iunie 

 1. Trefilov I. Paul
 2. Zaharia Ioan
 3. Pătrașcu L. Radu
 4. Fotta Constanța
 5. Cazana Ella
 6. Gavrilescu Ariana
 7. Prundeanu Constantin
 8. Anghelache Alexandru
 9. Voiculescu Irina
 10. Contescu Florica
 11. Cușuta Zamfira
 12. Pantelimon Mariana
 13. Dumitrescu M. Maria
 14. Radu Virgiliu
 15. Enache Ilie
 16. Gavrilă Gheorghe
 17. Ciortan Florica
 18. Cocea Constantin
 19. Dănulescu George
 20. Șerbănescu Vasile Floricel
 21. Bloț Cornelia
 22. Bădulescu Alexandra
 23. Crăciunescu Eugen
 24. Roșca Radu
 25. Zaharia Nicolaie.

Sesiunea octombrie

 1. Nicolescu Clara
 2. Lazăr Marin
 3. Atanasiu Constanța
 4. Mironescu Th. Gheorghe
 5. Dumitrescu I. Gh. Ioan
 6. Andreescu Virgil.
 7. Sarim Paul
 8. Dumitrescu Gh. Marin
 9. Stanciu Gh. Avram

1934

1935

Sesiunea ianuarie

 1. Lăzărescu Fl. Ileana
 2. Popescu P. Sevastasa
 3. Ulea Titus
 4. Popovici Ecaterina
 5. Macovei B. Elisabeta
 6. Mihăileanu N. Nicolae
 7. Taraș O. Victoria
 8. Dăscălescu St. Hristache
 9. Cuifu B. Nicolae
 10. Godini Caius
 11. Ionașek Ioan
 12. Velicu Alexandrina
 13. Gavrilovici Alexandru
 14. Tudose C. Tănase
 15. Moga M. Alexandru
 16. Veronica Eugenia
 17. Stoianoff Victoria
 18. Brodschi Ester
 19. Petrescu N. Ana
 20. Dumitrescu Gh. Teodor
 21. Popa C. Marin

Sesiunea iunie

 1. Iacob Belnia
 2. Müller Gheorghe
 3. Georgescu C. C-tin
 4. Neustädter Helga
 5. Popescu V. Ion
 6. Ionescu-Bujor Elena
 7. Korcinschi Nicolae
 8. Săndulache C-tin
 9. Alexandrescu C-tin
 10. Mocanu Elena
 11. Apostoiu Smaranda
 12. Ionescu C. Gheorghe
 13. Todicescu Lucreția

Sesiunea octombrie

 1. Marinescu F. Mihalache
 2. Culica E. Margareta
 3. Ionescu St. Ion
 4. Frângu Radu
 5. Darlenschi B. Slave
 6. Sefanide Aristide
 7. Djabira Stelian
 8. Stan D. Maria
 9. Eftimie T. Gheorghe
 10. Parascovici Victor
 11. Raicopol Petru
 12. Dumitrescu M. Gheorghe
 13. Dogaru T. Maria
 14. Iosifescu M. Maria
 15. Drăgănescu D. Nicolaie
 16. Cârstoiu D. Ioan
 17. Toma I. Ioan
 18. Ionescu P. Haralambie

1936

Sesiunea ianuarie

 1. Raiculescu Felicia
 2. Anițescu N. Nicolaie
 3. Teodoreanu Gh. Teodor
 4. Sandu Gh. Ioan
 5. Derji Ileana
 6. Bâlă N. Ioan
 7. Bogdănescu N. Lucreția
 8. Donciu T. Nicolaie
 9. Cârstoiu I. Margareta
 10. Bucurescu C. Eugenia

Sesiunea iunie

 1. Bălăceanu Gh. Angela
 2. Popescu Gh. Aurelia
 3. Bălilescu I. Dumitru
 4. Alexiu Gh. Iulian
 5. Enache Gh. Ioan
 6. Margulius Marius

Sesiunea octombrie

 1. Piscati C. Constantin
 2. Georgescu D. Otilia
 3. Anghelescu C. Maria
 4. Caracudovici St. Florica
 5. Comati C. Margareta
 6. Sișu I. Antoaneta
 7. Gogolan I. Marin
 8. Goțulschi L. Boruh
 9. Marcus M. Iosefina
 10. Mahalinschy Sultana
 11. Popescu Gh. Ovidiu
 12. Bungețeanu D. Preduța Elena
 13. Vogt A. Florica Maria
 14. Stelescu St. Steluța
 15. Diaconu Gh. Maria
 16. Târniceru N. Maria
 17. Piringer O. Ion Martin
 18. Radu C. Nicolaie
 19. Manea C. Cristina
 20. Rădoi P. Ion
 21. Georgescu I. Sofia
 22. Peligrad N. Nicolaie
 23. Teodorescu Dora
 24. Florescu Eugenia (căsătorită Mazilu)
 25. Simionescu Cecilia

1937

 1. Prodănescu Zoe
 2. Nicolaide Leonida
 3. Negreanu D. Gheorghe
 4. Nicolau Gh. Aureliu
 5. Grünblat Avram
 6. Andreescu Viorica
 7. Vasile C. Nicolaie
 8. Dumitru S. Nicolau
 9. Palic Cecilia
 10. Ghiță Gh. Ionel
 11. Marcu N. Dumitru
 12. Pârșcoveanu Gh. Melania
 13. Ioan Șt. Ana
 14. Popescu P. Constanța
 15. Dianu Maria
 16. Mănescu Mircea
 17. Gavrilescu-Petrescu Virginia

1938

 1. Pătârlăgeanu P. Valeriu
 2. Manolescu Gh. Nicolae
 3. Golumbeanu Gr. Scarlat
 4. Preda St. Radu
 5. Vlad Gh. Bogdan
 6. Popescu N. Petre
 7. Ionescu M. Ion
 8. Mereuță A. Emilian
 9. Popa I. Cornelia
 10. Pelecudi V. Pascale
 11. Grigorescu Gr. Florica
 12. Moldovan C. Eleonora
 13. Stănescu N. Maria
 14. Popescu I. Otilia
 15. Schullerus I. Ecaterina
 16. Costiniuc Dumitru
 17. Niculescu Gh. Aurel
 18. Marinescu V. Nicolae
 19. Corodeanu Lucia
 20. Ivănescu Natalia
 21. Beneș G. Paul
 22. Mavrodin D. Dimitrie
 23. Cocoru M. Radu
 24. Stănescu M. Alexandru
 25. Ligor T. Ioan
 26. Diaconescu Ioan
 27. Diaconu Emanoil
 28. Donos M. Mihail
 29. Ionescu R. Maria
 30. Ionescu V. Cornelia
 31. Ștefănescu V. Petre
 32. Esslinger Gh. Terezia
 33. Bujes Celina
 34. Marinescu Gh. Lucia
 35. Ghiocel V. Vasile
 36. Dumitru Ștefana
 37. Bălulescu A. Ivanca
 38. Lățea Constantin
 39. Teleanu Alexandrina
 40. Popescu M. Elisabeta
 41. Tătaru D. Ion
 42. Sârbu S. Elvira
 43. Levy R. Iacob

1939

 1. Baidarji Hristofor
 2. Constantinescu Elena, născ. Cornățeanu
 3. Nenițescu Constanța-Maria
 4. Coadă I. Gheorghe
 5. Lepădatu I. Victor
 6. Petrescu T. Ștefănică
 7. Cinschi V. Constantin
 8. Nicolescu S. Elena, născ. Bernea
 9. Funogea I. Margareta
 10. Spânișteanu C. Silvia-Sofia
 11. Dumitrescu D. Eugenia-Maria
 12. Bergheanu V. Dalvina
 13. Orjoca Gh. Sevastiean
 14. Weintraub N. Marcel
 15. Mihăilescu I. Ioana
 16. Dănilă I. Tamara
 17. Bălășescu I. Maria-Ana
 18. Tuduri Gh. Georgeta
 19. Ionescu D. Constanța
 20. Ionescu Gh. Filofteia
 21. Beyazgian K. Erpime
 22. Iacovache N. Aurelian
 23. Stoenescu D. Gheorghe

1940

 1. Stoiculescu Paraschiva
 2. Ciorănescu I. Constantin
 3. Tănăsescu D. Olimpia
 4. Marinescu V. Nicolae
 5. Stanciu V. Alexandru Leon
 6. Dumitrescu I. Teodor
 7. Enache P. Sebastian
 8. Neicof F. Valentina
 9. Paligora Constantin
 10. Șerban C. Emil
 11. Marinescu V. Valerian
 12. Hornea D. Sevastița
 13. Mihalcea I. Octavian
 14. Popescu N. Maria
 15. Pascu N. Niculina
 16. Stoianovici D. Gheorghe
 17. Vasilescu Al. Constantin
 18. Bălan Paraschiva (născută Efremov)
 19. Călinescu I. Nicolae
 20. Drăgulănescu I. V. Aurel
 21. Irimia P. Virginia
 22. Anton Vladimir
 23. Odagiu I. Maria
 24. Giossan Georgeta
 25. Ungureanu I. Maria
 26. Tudora N. Ana
 27. Flondor I. Dumitru
 28. Fâșie Mihai
 29. Lambadarie St. Petre
 30. Băleanu Mircea
 31. Șerbănescu Iuliana
 32. Robu Brândușa
 33. Mercureanu Ioan
 34. Sabac Ioan
 35. Spevacov Xenia
 36. Tudor Vaselina Jeleva
 37. Popescu Chița (născută Minciu)
 38. Nicolicescu Athanasie
 39. Marinescu D. Spiridon
 40. Petcu G. Alexandru
 41. Neacșu C. Vasile
 42. Atanasiu Traian
 43. Colfescu I. Elena
 44. Teodoru Maria
 45. Stratilescu Eleonora
 46. Predoiescu M. Traian
 47. Andonie Maria
 48. Binder Helga
 49. Petrov Elena
 50. Crăciunescu Maria
 51. Marinescu Maria
 52. Duca Valentina
 53. Lăzărescu Teodosia
 54. Gereanu Ana
 55. Drăniceanu Eugenia
 56. Tittes Ioan
 57. Vlad Maria

1941

 1. Costăchescu Teodor
 2. Popovici Andrei
 3. Iacob T. Florea
 4. Ganea Emil
 5. Bâtcă Constantin
 6. Popescu M. Gheorghe
 7. Șerban Dinu Dumitru
 8. Suran D. Aurel
 9. Druțu Lucia
 10. Dincă A. A. Ion
 11. Soare G. Ion
 12. Dobriceanu Gheorghe

[Elisa-Ștefania Marin]