Gerota Dimitrie

(1868-1939)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1913

Catedra de anatomie topografică

Născut la Craiova.

„Întrebările pe care mi le puneți cuprind în ele întreaga chestiune a crizei universitare. Și cum această chestiune are cele mai multe laturi, asupra cărora s’a scris și s’a vorbit atât de mult, ar fi foarte greu să dau răspunsuri succinte, fără să nu ating, cel puțin în treacăt, câteva din punctele principale.

S’a susținut în mod nedrept și ofensător pentru studenți că mișcarea lor este opera uneltirilor și instigațiunilor străine.

Adevărul este altul. Mișcarea studențească este rezultatul crizei morale ce bântue întreaga noastră activitate socială, și în special al crizei morale în care se găsesc Universitățile noastre, criză care datează de atunci, de când politica de partid, a pătruns în Universități.

Mișcarea studențească pornită dela un incident pur școlar și propriu lor, a fost scânteia care a dat foc gunoiului pe care de ani de zile politica ni l’a aruncat și îngrămădit în Universitățile noastre și mai ales în facultatea de medicină.

Deci, nu în starea materială trebuește căutată adevărata cauză a mișcării; cât mai ales în starea morală a Universităților.

Acestor nemulțumiri de ordin moral s’au adăugat altele de ordin material”.

Sursa: D. Gerota, Mișcările studențești și criza universitară, București, 1925, p. 5.