Michăilescu Constantin N.

(1881-?)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)

„Educația însemnează modificare, transformare, îmbunătățire, perfecționare, progres și evoluție. Educația se aplică vegetalelor (flori, legume, fructe), animalelor și omului”.

„Curățenia trupească și sufletească, păstrarea tezaurului de iubire și tot idealul visurilor tinereții, pentru a le împărtăși cu o tovarășă demnă și credincioasă pentru întreaga viața, iată ce recomand, cu tot dinadinsul, tinerimii noastre”.

„Lipsa de ocupație și lenea sunt cei mai răi sfătuitori și îndrumători”.

Sursa: Mihăilescu, C., Problema educației tineretului (conferință), București, 1938.