Petrescu Zaharia G.

(1841-1901)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București)

 

„Pelagra

Am căutat în 1902-1903 aproape 500 de pelagroșĭ din jud. Prahova, plaiurile Prahova și Teleajen și plasa Filipescĭ și din județul Dâmbovița diferite comune. Numaĭ în plaiul Prahova am avut 372, ceea-ce dă 7,4‰ dacă îĭ raportăm la populația întreguluĭ plaĭ și 12,7‰ dacă nu considerăm de cât populația comunelor bântuite. Aceste cifre probează că boala a făcut progrese considerabile.

[…].

De sigur există forme mixte de pelagră și este cu putință ca, în periodicitatea eĭ, boala să adopte la acelaș individ, când o formă când alta.

Forma cea maĭ răspândită este, incontestabil, cea gastrointestinală. Ea se prezintă ast-fel: O dyspepsie până atuncĭ latentă saŭ chiar confirmată se accentuază de la o dată oareșĭ-care și devine din ce în ce maĭ importantă prin intensitate și complexitatea manifestațiunilor sale.

[…].

Forma psychică se caracterizează de la început prin obnubilațiunea inteligențeĭ într’un grad care nu corespunde, nici de cum, cu turburările funcțiunelor de nutrițiune, pe carĭ le întrec cu mult ca intensitate.

Și aci putem deosebi treĭ grupe de symptome succesive. Întâĭ apare frica, sperietura, cum spun țăraniĭ, o emotivitate saŭ o iratibilitate excessivă.

În al doilea grup vin halucinațiile visuale și auditive, ideile fixe și interpretațiile delirante. În fine alienația complectă, diferite maniĭ”.

Sursa: G. Z. Petrescu, Pelagra, [f.l.], [f.a.], p. 3, 8.