„Comunicat”

„Biroul de presă al Asociației «21 Decembrie» este împuternicit să aducă la cunoștință următoarele: Organizarea unor sindicate puternice, izvorâte din însăși voința salariaților întreprinderilor și instituțiilor, este una din condițiile de bază ale democrației. În acest sens, existența mai multor centrale sindicale, a mai multor federații sindicale, constituie un fenomen normal într-un stat democratic. În consecință, atragem atenția, că atribuirea integrală și unilaterală a patrimoniului fostei UGSR unei singure centrale…

Read More