„Biroul de presă al Asociației «21 Decembrie» este împuternicit să aducă la cunoștință următoarele:

Organizarea unor sindicate puternice, izvorâte din însăși voința salariaților întreprinderilor și instituțiilor, este una din condițiile de bază ale democrației. În acest sens, existența mai multor centrale sindicale, a mai multor federații sindicale, constituie un fenomen normal într-un stat democratic.

În consecință, atragem atenția, că atribuirea integrală și unilaterală a patrimoniului fostei UGSR unei singure centrale sindicale, bazate de altfel pe fostele structurile sindicale de tip comunist, este un act abuziv, acest patrimoniu trebuind să fie returnat tuturor celor cărora le aparține de drept: muncitori, țărani, intelectuali, funcționari, indiferent de centrala sindicală din care fac parte.

În sensul celor exprimate mai sus, Asociația «21 Decembrie» se solidarizează cu CONFEDERAȚIA SINDICALĂ FRĂȚIA în toate acțiunile sale pentru recuperarea a ceea ce se cuvine de drept fiecăruia dintre foștii cotizanți ai UGSR.

Asociația «21 Decembrie»

NANCU ALEXANDRU

Președinte”.

Sursa: „Dreptatea”, 14 iunie 1990, p. 4.

[Vlad Mihăilă]