Bacaloglu Constantin

(1871-1942)

Profesor la Facultatea de Medicină (Universitatea din București) din anul 1942

„Liniștirea sufletului și netemerea sunt foarte bune pentru săparea de scăparea de această boală, mânia este foarte de stricăciune”.

„Și fie-care din noi trebuie să atragă necontenit atențiunea puterilor cârmuitoare asupra treimei pathologiei: sifilisului, pelagra și tuberculoza, care nu în mod incidental ca ciuma or holera, ci în continuu micșorează puterea de viață și dezvoltarea poporului român”.

Sursa: Bacaloglu, C., Măsurile luate în țările românești contra ciumei și holerei, Iași, 1911, p. 54, 81.