Nicolae Bagdasar

(1896-1971)

filosof, academician, profesor la Facultatea de Filosofie și Litere a Universității din București

*

Bibliografie

 1. Bagdasar, Nicolae, Amintiri, București, 2006.
 2. Bagdasar, Nicolae, Amintiri: notații autobiografice, București, 2004.
 3. Bagdasar, Nicolae, Concepția istorică a lui Mihail Kogalniceanu, București, 1957.
 4. Bagdasar, Nicolae, Concepția social-politică a lui Simion Bărnuțiu: comunicare prezentată la 30 noiembrie 1955 în ședința Filialei Iași a Academiei R.P.R., Iași, 1955.
 5. Bagdasar, Nicolae, Curs de logică, București, 1937-1938.
 6. Bagdasar, Nicolae, Curs de teoria cunoştinţei, București, 1933-1934.
 7. Bagdasar, Nicolae, Der Begriff des Theoretischen Wertes bei Rickert: Darstellung und Kritik, Berlin, 1927.
 8. Bagdasar, Nicolae, Din problemele culturii europene, București, 1931.
 9. Bagdasar, Nicolae, Filosofia contemporană a istoriei, București, 1930.
 10. Bagdasar, Nicolae, Istoria filosofiei românești, București, 1940.
 11. Bagdasar, Nicolae, Mircea Djuvara, București, 1940.
 12. Bagdasar, Nicolae, Opere, București, 2006.
 13. Bagdasar, Nicolae, Orientări filosofice contemporane, București, 1971.
 14. Bagdasar, Nicolae, Portrete, București, 2006.
 15. Bagdasar, Nicolae, Scrieri, București, 1988.
 16. Bagdasar, Nicolae, Teoreticieni ai civilizației, București, 1969.
 17. Bagdasar, Nicolae, Teoria cunoștinței, București, 1995.
 18. Bagdasar, Nicolae; Bârsanescu, Stefan, Filosofia românească de la origini pâna astăzi, București, 1941.
 19. Bagdasar, Nicolae; Bârsanescu, Ștefan, „ETHOS: revista de teorie a culturii”, Iași, 1944-1947.
 20. Bagdasar, Nicolae; Bogdan, Virgil; Narly, Constantin, Antologie filosofică: filosofi străini, București, 1995.
 21. Bagdasar, Nicolae; Lăzarescu, Ioan, Preocupări de economie politică la „Propasirea”: contribuțiile lui Ion Ghica, Anton Vincler si Ion Ionescu de la Brad, Iași, 1957.
 22. Petrovici, Ion; Bagdasar, Nicolae, Manual de psihologie: pentru clasa a VI-a și a VII-a secundară, București, 1934.

*

Expoziția digitală MemoriaUniversitară@CimitirulBellu prezintă modul în care s-a păstrat memoria mai multor personalități ale istoriei universitare din România în Cimitirul Bellu.