Ștefan S. Nicolau

(1896-1967)

medic, virusolog, profesor la Facultatea de Medicină a Universității din București

*

Un mod prin care acestuia i se păstrează memoria este medalia jubiliară „Nicolau” acordată pentru excelență în lucrările de doctorat la Institutul de Virusologie, București (o lucrare excepțională a remarcabilului sculptor român Ion Jalea), medalie care îi poartă chipul.

De asemenea, acesta este fondatorul Institutul de Inframicrobiologie al Academiei Române, care astăzi îi poartă numele în onoarea sa: Institutul de Virusologie „Șt. S. Nicolau”.

Un alt mod prin care i se păstrează memoria este strada al cărei nume îl dă, aflată chiar lângă Institutul de Virusologie „Șt. S. Nicolau”.

*

Expoziția digitală MemoriaUniversitară@CimitirulBellu prezintă modul în care s-a păstrat memoria mai multor personalități ale istoriei universitare din România în Cimitirul Bellu.