Virgil N. Madgearu

(1887-1940)

economist, sociolog, academician, profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale și Industriale

*

„Dacă ne întrebăm care este țelul acestui proiect de lege, el este clar: administrarea pe baze economice a avuțiilor publice și organizarea națională a funcționării serviciilor economice ale Statului.

Dar, pentru a ajunge la realizarea acestui țel, oare se poate să nu se cerceteze de ce natură sunt bogățiile Statului nostru și serviciile publice economice? Cum sunt ele administrate astăzi, cari sunt sistemele de exploatare cari au fost practicate, cari sunt inconvenientele, cari sunt defectele cari au fost desvăluite în practicarea lor, și cari sunt rezultatele cari au fost date până astăzi? Prin urmare, ca metodă legislativă, oare putem să procedăm altminteri, decât să nu legiferăm în necunoscut; să cercetăm realitatea asupra căreia voim să legiferăm? În al doilea rând, avem noi dreptul să eliminăm vreuna dintre formele de organizare, cari încă dovedesc că au vitalitate, cari corespund la o funcțiune reală în societatea noastră? În al treilea rând, nu este o datorie pentru noi, atunci când legiferăm, să deschidem calea evoluțiunii pentru fiecare dintre formele existente, de organizare și administrare a bogăției Statului nostru și să deschidem calea și pentru selecțiunea, aș zice, naturală, între aceste forme?”.

„Dece vă arăt lucrul acesta? Pentru ca să-și dea seama opinia publică de marea competență a partidului național-liberal, care a trebuit să accepte această situație, ca experții străini să oblige introducerea în planul de stabiliare a dispozițiunilor privitoare la adâncirea autonomiei căilor ferate, autonomie administrativă și financiară”.

Sursa: Virgil Madgearu, Bazele Nouei Politici Economice, București, 1929, pp. 7, 20, 21.

*

Bibliografie

Madgearu, Virgil, Bursele muncei în Anglia: organizarea pieței muncei engleze, București, 1911.

Madgearu, Virgil, În chestiunea meseriașilor: conferința ținută la Liga Culturală, secția București la 25 februarie 1911, București, 1911.

Madgearu, Virgil, Bresle vechi și bresle noua: conferința ținută la Ateneul Român în ziua de 26 ianuarie 1912, București, 1912.

Madgearu, Virgil, Industria la domiciliu și asigurările sociale, București, 1913.

Madgearu, Virgil, Ocrotirea muncitorilor în România, București, 1915.

Madgearu, Virgil, Politica socială și războiul, București, 1915.

Madgearu, Virgil, Teoria și tehnica întreprinderilor comerciale și industriale, București, 1915.

Madgearu, Virgil, Introducere în studiul practic al întreprinderilor comerciale și industriale, București, 1916.

Madgearu, Virgil, Studiul practic al întreprinderilor comerciale și industriale: partea genrală, București, 1916.

Madgearu, Virgil, Participarea la beneficiu, București, 1919.

Madgearu, Virgil, Criza de guvernare: cuvântare ținută în ședința dela 9 decemvrie 1921 a Adunării Deputaților cu prilejul discuțiunii mesajului, București, 1921.

Madgearu, Virgil, Cum se plătesc impozitele noui, București, 1921.

Madgearu, Virgil, Impozitul pe avere și pe îmbogățiții din timpul războiului, București, 1921.

Madgearu, Virgil, Măsuri financiare extraordinare, București, 1921.

Madgearu, Virgil, Doctrina țărănistă: conferința ținută la Fundația Universitară Carol în ziua de 21 ianuarie 1923: extras din volumul ,,Doctrinele partidelor politice”, București, 1923.

Madgearu, Virgil, Imperialismul economic și Liga Națiunilor: conferința ținută la Fundația Universitară Carol I, în ziua de 10 februarie 1924, București, 1924.

Madgearu, Virgil, Dictatura economică sau democrația economică?: trei discursuri parlamentare, București, 1925.

Madgearu, Virgil, Agrarianism: un discurs parlamentar, București, 1927.

Madgearu, Virgil, Finanțele publice în 1927: cuvântare rostită în sedința dela 21 decemvrie 1926 a Adunării Deputaților, București, 1927.

Madgearu, Virgil, Turtucaia economică: patru discursuri parlamentare și un cuvînt de încheiere, București, 1928.

Madgearu, Virgil, Bazele nouei politici economice: cuvântările, București, 1929.

Madgearu, Virgil, Doi ani de guvernare: discurs ținut cu prilejul discuțiunii răspunsului la mesajul Tronului în ședința dela 17 decembrie 1930 a Adunării Deputaților, București, 1931.

Madgearu, Virgil, Înțelegerea economică a statelor dunărene, București, 1932.

Madgearu, Virgil, Drumul echilibrului financiar: probleme actuale ale economiei românești, București, 1935.

Madgearu, Virgil, Conjunctura economiei românești, București, 1936-1940.

Madgearu, Virgil, Românizarea vieții economice și utilizarea tineretului în statul național-țărănesc, București, 1937.

Madgearu, Virgil, Curs de economie națională: evoluția științei economice, București, 1938.

Madgearu, Virgil, Curs de economie politică, București, 1939.

Madgearu, Virgil, Vasilescu, I.C., Curs de economie politică aplicată: (politica agrară): anul II, București, 1939.

Madgearu, Virgil, Evoluția economiei românești după războiul mondial, București, 1995.

Madgearu, Virgil, Agrarianism, capitalism, imperialism: contribuții la studiul evoluției sociale românești, Cluj-Napoca, 1999.

*

Expoziția digitală MemoriaUniversitară@CimitirulBellu prezintă modul în care s-a păstrat memoria mai multor personalități ale istoriei universitare din România în Cimitirul Bellu.