Cursuri:

Istoricul și principiile Exegezei biblice (anul I)

Particularitățile limbii Noului Testament (anul I)

Introducere în Noul Testament (anul II)

Exegeză în Noul Testament (Epistolele 1 și 2 către Tesaloniceni; Efeseni cap. I-III și Pasagii din Sf. Evanghelie după Matei)

Teologia biblică a Noului Testament (anul IV)