„Am luat legătura cu detașamentele, cu cele forțe de apărare, constituite pe lângă marile cluburi din București, de unde am informații «la zi» despre acțiunile la care participă sportivii lor în aceste zile fierbinți, când și ei se află în punctele de primă necesitate ale Revoluției. De la capătul firului ne răspunde, pentru început, clubul sportiv de veche tradiție muncitorească și revoluționară – Rapid, prin glasul vicepreședintelui său, Ion Pandele. «Ne-am organizat și noi, aici, la club, cu o parte din sportivi pentru a apăra bunurile și bazele sportive. Alți sportivi și cadre le-am repartizat acolo unde am fost solicitați în noile organe ale puterii. Bunăoară, la punctul de control Chitila se află sportivii noștri de la lupte, Cătălin Roșca și Baciu Ionel, care ajută, de patru zile, în acel punct organele de miliție. Cadrele medicale ale clubului lucrează în centrele sanitare unde au fost mari solicitări pentru acordarea primului ajutor.

Adevărate acte de eroism au săvârșit, în aceste zile – după cum ne relatează prietenul și confratele nostru, în ale gazetăriei sportive, Octavian Vintilă – sportivii Clubului armatei, care s-au confruntat prin tiruri de mitralieră sau arme cu lunetă timp de trei zile, cu un grup de teroriști plasați în zona cimitirului militar Ghencea. Trei zile de lupte, de schimburi de focuri pentru a-l aduce în starea de lichidare, salvând astfel intervenția lor asupra unui obiectiv militar, din spatele clubului Steaua. Printre cei mai strașnici luptători pe baricade se află marii campioni la tir Ion Corneliu, Sorin Babi și Grațian Calotă, ajutați de foști sau actuali sportivi steliști, atât de cunoscuți și îndrăgiți, ca Ștefan Bârtalan, Gh, Berceanu, C-tin Alexandru, Radu Voina, Carol Corbu, Vasile Iordache, Nicușor Eșeanu.

Președintele clubului din șos. Ștefan cel Mare ne relatează: «Încă din prima zi clubul nostru și-a exprimat atașamentul față de programul și apelurile Consiliului Frontului Salvării Naționale, sportivii lui fiind fii ai poporului, pentru cauza căruia s-au angajat să lupte, încă din primele ceasuri ale declanșării Revoluției. După măsurile pentru paza clubului, a imobilelor, sălilor și a celorlalte baze sportive, am trimis de urgență ajutor, prin efective înarmate, la apărarea Televiziunii, alte cadre și sportivi și-au adus aportul la operațiile din Piața Palatului, după cum suntem permanent angajați să apărăm Spitalul de Urgență, aflat în imediata vecinătate, un grup de sportivi dinamoviști, bine pregătiți și înarmat se află pe poziții, printre cei prezenți aflându-se trăgători lunetiști ca Ion Necșulescu, Florentin Păunescu, ajutați de Eduard Pană de la hochei sau Dărăban de la rugby».

Și o veste îmbucurătoare pentru iubitorii sportului: au ieșit de sub tipar primele două numere ale «Gazetei Sporturilor» – serie nouă – cotidian al sportului românesc. Eliberați, în sfârșit, de «cenzura» C.N.E.F.S., confrații noștri de la cotidianul de specialitate pot scrie și ei de-acum despre sport adevărul-adevărat”.

Sursa: „Tineretul liber”, 27 decembrie 1989, p. 3.

[Vlad Mihăilă]