La Facultatea de Științe a Universității din București au fost trei tipuri de absolvenți ingineri: electricieni, chimiști industriali și chimiști specializați în chimie agrară și alimentară.