Facultatea de Științe a pregătit absolvenți în științe matematice, științe fizico-chimice, științe naturale, dar și ingineri electricieni, ingineri chimiști industriali, ingineri chimiști specializați în chimie agricolă și alimentară și la final de ani 1930 și absolvenți specializați în geografie. Odată ce învățământul superior de Științe s-a consolidat, Facultatea de Științe a Universității din București a început să pregătească și doctori în științe. În cele ce urmează prezentăm o primă listă cu doctorii Facultății de Științe a Universității din București, dar cercetările noastre vor continua pentru a întregi lista. În total, lista cuprinde 129 de doctori de la Facultatea de Științe a Universității din București. Avem numele doctorilor în științe din perioada 1908-1941, dar pentru unii ani fără să fi fost înregistrată în surse și specializarea respectivului doctor (nu știm dacă a fost doctor în științe matematice sau fizice etc.), dar este un început, credem noi, bun în această problemă a formării de doctori în științe. Ei aveau pregătire solidă, și este important să știm mai multe despre ei, mai ales pentru că în prima jumătate a secolului al XX-lea, în România era foarte puțini absolvenți de învățământ superior, cu atât mai puțini doctori.

Pe lângă evoluția cronologică a acordării titlului de doctor în științe, prezentăm separat și liste cu doctorii Facultății de Științe, în funcție de științele pentru care le-au fost acordate titlurile.

*